Arendalsuka, demokratiets dansegulv?

I august hvert år samler det politiske Norge seg i Arendal for debatt og meningsutveksling, men ikke alle meninger er like velkomne på demokratiets dansegulv. Normal, som arbeider med ulike problemstillinger knyttet til cannabis, ønsket under Arendalsuka 2018 å diskutere alternative måter å omsette cannabis på innenfor en avkriminaliseringsmodell og valgte å fokusere på Cannabis Social Clubs.

Norske tilstander; Rettighetsorientert Rusreform

I våres møtte statsledere fra hele verden i FNs ruspolitiske organ, Commission on Narcotic Drugs (CND), for å diskutere internasjonal ruspolitikk og hvordan skade fra produksjon, distribusjon og bruk av rusmidler kan minimeres. Samtidig er Norge godt i gang med sin egen rusreform, hvor helsefeltet skal ta over der justis har feilet og fokuset på menneskerettigheter er større.

Signalene fra sivilsamfunnet tas på alvor

Politiet har flere å beklage til

Politiet har flere å beklage til

Kan Politiets praksis mot cannabisbrukere sammenlignes med Politiets forfølgelse av homofile før i tiden? 

Bergens tidende skrev nylig på lederplass at Politiets arroganse har gjort at cannabis og førerkort er blitt et spørsmål om menneskerettigheter. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) skal undersøke om Politiets praksis med å frata personer som har brukt cannabis noen få ganger i livet, har krenket privatlivets fred. BT Skriver at uansett utfall bør dette være en vekker for Politiet.

Dagen etter at BT sin leder stod på trykk, sa Politiet unnskyld i nasjonale medier. Ikke for sin praksis med å ta førerkortet fra personer som har brukt cannabis, men for sin historiske behandling av homofile og resten av LHBT-miljøet. Politiet sier unnskyld for trakasseringen og mange går i Pride-tog sammen med den gruppen i samfunnet de en gang var med på å stigmatisere. Det er en god start å beklage ovenfor en gruppe man har plaget og diskriminert men det vil ta tid å gjenoppbygge tilliten fullstendig når vi vet hvor lenge denne praksisen ble praktisert og ikke minst akseptert av samfunnet. 

Krigen mot forlystelser - Om cannabis, psykoser, schizofreni, skader og forbudshysteri

Krigen mot forlystelser - Om cannabis, psykoser, schizofreni, skader og forbudshysteri

Det er mye som kan knyttes til schizofreni, psykoser og skader. Vi vet blant annet at mennesker som studerer matematikk har forhøyet risiko for psykoser og schizofreni. Bare det å være i slekt med en matematiker er en risikofaktor. Blant aktiviteter som kan lede til skade og verste fall dødsfall er fotball også verdt å nevne. Fotball er en av mange aktiviteter som kan lede til hodeskade, ødelagte ledd og hjerteinfarkt, hvorfor ikke forby det? Fotball er jo beviselig mye skadeligere enn allerede forbudte aktiviteter, og strengt tatt unødvendig. 

Men vil vi virkelig leve i en verden hvor alle fjollete forlystelser er kriminalisert? Hva skal vi isåfall tillate? 

Lovlig regulert cannabis - Et friskt pust og et nødvendig tiltak for fremtidig helse og sikkerhet

Tilgang på lovlig cannabis er en direkte årsak til redusert bruk av alkohol, tobakk og andre reseptbelagte legemidler. Ettersom flere stater og nasjoner beveger seg bort fra cannabisforbudet og mot et system med regulert tilgang, vil det være viktig å overvåke i hvilken grad disse trendene fortsetter og å vurdere deres langsiktige innvirkning på folkehelsen og sikkerheten generelt. Her kan du lese om en fersk rapport som viser at lovlig regulert cannabis har direkte innvirkning på folkehelsen og sikkerheten generelt. Kilde er Paul Armentano. Han er assisterende direktør for NORML - Nasjonal organisasjon for reform av marijuana lover. Han er medforfatter av boken: Marijuana er tryggere, så hvorfor driver vi folk å drikke? Og han er forfatteren av boken, The Citizen's Guide to State-by-State Marijuana Laws.

På Høy Tid - Lærerik podcast med gjest Jack Mikkelsen, MS-pasient fra Danmark

photo_2019-05-08_11-18-45.jpg

På Høy Tid - Ny podcast fra oss i Normal Norge! Lærerikt om cannabis, MS og utfordringene vi står ovenfor i disse rusreformtider. Skru opp lyden og kos deg med denne casten, styremedlem Line Bliksås og styreleder Andrè Nilsen snakker med MS-pasient Jack Mikkelsen fra Danmark. Han har et foredrag som heter Syg Med Cannabis, det kan du lese litt mer om her.

Jack har følt forbudet på kroppen bokstavlig talt og i dag bruker han ingen andre medisiner i det hele tatt, kun cannabis og det har reddet livet hans, forklarer han selv.

Thanks to Clinton Fearon for letting us use his amazing tune Run Come Rally.

Regulert medisinsk cannabis reduserer dødsulykker i trafikken, viser nyere studie

I løpet av de siste to tiårene har 23 amerikanske stater og District of Columbia vedtatt lover som tillater bruk av medisinsk cannabis.

Selv om cannabis til medisinsk bruk er regulert i disse statene, øker bekymringen for at flere nå bruker cannabis generelt og dermed er det kanskje også er fler som setter seg bak rattet i påvirket tilstand. Dette kan igjen øke raten av dødsulykker i trafikken.