Viser konsekvensene av totalforbudet

Cannabis kan være skadelig, men forbudet er også skadelig.


Norge er et land med 860 000 kriminelle.

Hva vet vi om norske cannabisbrukere

For å få en bedre forståelse om cannabis i samfunnet, gjennomførte vi en undersøkelse som kartlegger bruksmønster og karakteristikker blant brukere

Hvor mener vi at faren for svikt i tjenestene er størst?

Vi har sendt inn vårt forslag til Helsetilsynet. I forslaget setter vi søkelyset på negative konsekvenser som følge av helsepersonells meldeplikt vedrørende bruk av cannabis, og vi ber dem å vurdere helsepersonells meldeplikt på nytt.

 

 

Få vite om hva skjer

* indicates required

Vi sender invitasjon til kunnskapskvelder og lignende.

Vi spammer deg ikke. Maks 2 brev/ måned. Du kan melde deg av når du vil.

Når du melder deg på nyhetsbrevet samtykker du til vår personvernerklæring.