Normal Norge vil bidra til å skape et samfunn hvor så få ungdom som mulig opplever problemer knyttet til cannabisbruk.

Samtidig mener vi at det finnes mer effektive forebyggende tiltak enn skremselspropaganda.

Er du mellom 16-24 år og interessert i å jobbe for å forebygge cannabisrelaterte skadevirkninger blant unge, og samtidig beskytte rettighetene til unge brukere?

Kunne du tenke å være med å starte opp Normal Ungdom?

Vi søker innholdsprodusenter, skribenter og folk med god gjennomføringsevne.


Viser konsekvensene av totalforbudet

Cannabis kan være skadelig, men forbudet er også skadelig.


Norge er et land med 860 000 kriminelle.

Forespørsel om endring i blodforskriften

Dagens karantenereglen ekskluderer hundretusenvis av potensielle blodgivere, uten en medisinsk årsak. Vi har bedt Helsedirektoratet om å redusere karantenetiden for cannabisbrukere ved blodgiving.

Hva vet vi om norske cannabisbrukere

For å få en bedre forståelse om cannabis i samfunnet, gjennomførte vi en undersøkelse som kartlegger bruksmønster og karakteristikker blant brukere

Hvor mener vi at faren for svikt i tjenestene er størst?

Vi har sendt inn vårt forslag til Helsetilsynet. I forslaget setter vi søkelyset på negative konsekvenser som følge av helsepersonells meldeplikt vedrørende bruk av cannabis, og vi ber dem å vurdere helsepersonells meldeplikt på nytt.


 

Få vite om hva skjer

* indicates required

Vi sender invitasjon til kunnskapskvelder og lignende.

Vi spammer deg ikke. Maks 2 brev/ måned. Du kan melde deg av når du vil.

Når du melder deg på nyhetsbrevet samtykker du til vår personvernerklæring.