Unge bør opplyst, ikke skremt

Forebygge cannabisrelaterte skadevirkninger blant unge

Normal Norge vil bidra til å skape et samfunn hvor minst mulig ungdom opplever problemer knyttet til cannabisbruk.

Samtidig mener vi at det finnes bedre forebyggende tiltak enn skremmelsespropaganda.

Å “Bare si nei” virker ikke. Vi trenger en bedre løsning

unge-cannabis-stats.jpg

I USA driver de “abstinence only” programmer hvor de forteller tenåringer å bare ikke ha sex. Med det vil de redusere graviditet og seksuelt overførbar sykdom blant unge. I realiteten det fører til at USA har høyest mulig graviditetsrata blant unge i det hele vestlige verden.

I Norge driver vi slike programmer for ulovlige rusmidler hvor vi forteller ungdom å bare ikke bruke dem. Det virker like bra som USA sitt “abstinence only” program (se bildet).

Vi må gi opp den naive forventinger om et rusfritt samfunn og finne løsninger innenfor realiteten

23% av gutter og 13% av jenter i 3. klasse videregående har prøvd cannabis i 2018. Istedenfor å uendelig forsøke hvordan å dempe unges nysgjerrighet med skremmelsespropaganda, er det mye mer fornuftige og målrettet spørsmål vi kan spørre: Hvordan kan vi minimalisere skadevirkninger av cannabisbruk? Hvordan kan våre unge være tryggest mulig hvis de prøver cannabis? Hvordan kan vi forebygge utviklingen av rusproblemer?

Cannabis er ikke den reelle problem

Årsakene til at noen utvikler rusproblemer kan være komplekse, hvor en rekke sosiale, økonomiske og psykologiske faktorer spiller inn. Forebyggingsarbeid derfor må skje ved å utvikle en helhetlig forståelse, ikke kun med å jakte etter unge som bruker ulovlige rusmidler.

Vi ønsker oss en fornuftig forebygningsprogram skapt av unge selv

Vi ønsker å nå tidligere frem unge med skadereduserende råd knyttet til cannabis, og vi ønsker å høre fra unge selv.

Er du mellom 16-24 år og interessert i å jobbe for å forebygge cannabisrelaterte skadevirkninger blant unge, samtidig beskytte rettighetene av unge brukere?

Kunne du tenke å være med å starte opp Normal Ungdom?

Vi søker skapere, skrivere og folk med gjennomføringsevne.

Ta kontakt med rita@normalnorge.no