Cannabis og bilkjøring

Bruker du cannabis og kjører bil? Det er noen ting du bør passe på for å gjøre det tryggere både for samfunnet og for deg selv. Her har vi samlet inn alt vi har lært ifm. kjøring og cannabisbruk.

Unngå å bruke cannabis når du kjører bil

Sjansen for ulykker når man kjører bil i cannabisrus øker 2-3 ganger, sammenliknet med 6-15 ganger ved tilsvarende alkoholpåvirkning. Cannabisbrukere er ofte bevisst at de er påvirket, og klarer i noen grad å kompensere for rusen, men dette er ikke tilstrekkelig når det skjer noe uforutsett eller kontinuerlig oppmerksomhet er påkrevet. Mange tror det er trygt å kjøre bil når man har brukt cannabis, fordi de opplever det som mindre farlig enn med alkohol. Det stemmer ikke: å kjøre i cannabispåvirket tilstand er å utsette seg selv og andre for en moderat fare.

Vær oppmerksom på at helsepersonell har meldeplikt

Basert på vår undersøkelse blant norske cannabisbrukere har 12 % av de som kjører bil blitt fratatt førerkortet eller har opplevd store problemer med å få beholde retten til å inneha førerkortet på grunn av cannabisbruk – selv om de ikke har kjørt i påvirket tilstand.

Vanlige årsaker bak dette er følgende:

  • Man forteller til legen at man bruker cannabis. Legen tviler på at du fyller kravene til kjøring basert på ditt cannabisbruk, dermed har legen rett til å kreve ukentlige urinprøver over en viss tidsperiode for å bevise at du oppfyller helsekravene for kjøring. Legen har også rett, og plikt, til å rapportere slik bruk til fylkesmannen. (Les et eksempel her>>)
    Legene følger en instruks som ikke kvantifiserer, derfor melder de all bruk.

  • Politiet finner ut av ditt bruk eller finner at du har en liten mengde cannabis med deg. Basert på dette har de rett til å anta “manglende edruelighet” – selv om du kanskje ikke har vært påvirket når du har kjørt bil.

Hvis du møter politiet: Riktig svar på hvor mye man bruker er «ingen kommentar». Si det på en hyggelig måte, og at politiet faktisk ikke har noe krav på at du svarer på dette. Pass på at det står at du svarte dette i forklaringen, slik at det ikke kan vris på senere. Vær høflig, det hjelper sjelden å gå inn i en konflikt der og da. Ta gjerne lydopptak av samtalen med politiet.

Hvis du blir tatt for cannabisbesittelse

Har du en viss sykdom og dokumentasjon om at du bruker medisinsk cannabis? Ha alltid dokumentene med deg!

Hvis du er bedt om å levere urinprøver

Du kan bli bedt om å levere urinprøver for en viss tidsperiode for å bevise at du fyller helsekravene til kjøring. Det er ingenting du kan gjøre. Vær samarbeidsvillig og ikke bruk cannabis i løpet av denne tidsperioden.

Klag hvis du føler at du er urettferdig behandlet!

Hvis du bli fratatt førerkortet (eller må gå gjennom trøbbel for å beholde førerkortet) og du føler at det er urettferdig – klag!
Du har rett til å klage. Vi har utarbeidet en veiledning som hjelper deg å sende inn klage, se her>>
(Sett inn mer spesifikk klage på fratatt førerrett her, f.eks. basert på argumentasjonen i dommene under.)
Hvis du vil ta saken din videre på juridisk nivå er det krav om at du har klaget først.

Juridisk hjelp – Vit hva du trenger

Du kan søke juridisk hjelp hvis du har blitt fratatt førerkortet. Det er ikke en enkel prosess, og dine sjanser å få førerkortet tilbake er lav. For at du kan få best mulig hjelp, følger her noen gode råd og dokumenter.

Kostnader
Å starte den første prosessen med å ta ut stevning og føre sak mot staten i tingretten koster 70 000 til 100 000 kroner alt etter hvor dyr advokat man har og hvor omfattende det arbeidet man gjør er. Hvis man taper må man også betale for statens kostnader.

Sjanser for å vinne
Sjansen for å vinne ligger å lese i de dommene som allerede er vunnet, hvor en kan sammenligne sin egen sak med disse.
Her er en som vant mot staten og fikk førekortet tilbake.
Dom fra 2018 >>

Det ligger i kortene at grensene slakkes, så for de som har råd til å teste grensene er det absolutt å anbefale og prøve. Ingen av disse dommene var selvfølgelige, men befinner en seg under de grensene som er satt opp her, skaper disse dommene presedens.

Til interesse:

Veitrafikkloven – §34 Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold

Har du råd eller tips som kan gjøre bilkjøring tryggere og livet til cannabisbrukere bedre? Del det med post@normalnorge.no