Om oss

Normal – Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen – ble grunnlagt i 1995. Organisasjonen lå inaktiv i perioden 2008–2013. Arbeidet med å bygge Normal opp igjen startet sommeren 2013. Siden høsten 2015 har Normal opplevd å ha vinden i seilene, og mange nye og dyktige mennesker hjelper oss.

Vi sitter i Skippergata 14, Oslo. I tillegg har vi lokallag i BergenTromsøog Trondheim.

Normal er medlem i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, den amerikanske organisasjonen NORMLNew York NGO Committee on DrugsVienna NGO Committee on Drugsog NGO-nettverket Stop The Harm. Vi støtter Support Don’t Punish-kampanjen.

Vår visjon

spokesman.png

Vi arbeider for en evidensbasert regulering av cannabis, i tråd med internasjonale menneskerettigheter.

industryhemp.png

Vi arbeider for at Norge åpner opp for dyrking av industrihamp.

 
helping.png

Vi arbeider for å redusere kontrollskader ved å stanse disproporsjonale straffereaksjoner og stigmatisering av cannabisbrukere.

holding.png

Vi bistår og representerer brukere av cannabis i Norge, gir juridisk veiledning og ivaretar deres interesser på systemnivå.

sofa.png

Vi arbeider for lovliggjøring av cannabis for voksne rekreasjonsbrukere, og ser for oss en modell lik dagens norske alkoholregulering.

infosign.png

Vi gir informasjon og bistår pårørende. Vi jobber for å styrke samhold, forståelse og åpenhet.

 
conversation.png

Vi er en åpen og samlende organisasjon for alle som ønsker en regulering eller avkriminalisering av cannabis i Norge.

medicaltool.png

Vi arbeider for at pasienter som kan ha nytte av det skal få tilgang til medisinskcannabisi samråd med fastlege.