Politikk

Arendalsuka, demokratiets dansegulv?

I august hvert år samler det politiske Norge seg i Arendal for debatt og meningsutveksling, men ikke alle meninger er like velkomne på demokratiets dansegulv. Normal, som arbeider med ulike problemstillinger knyttet til cannabis, ønsket under Arendalsuka 2018 å diskutere alternative måter å omsette cannabis på innenfor en avkriminaliseringsmodell og valgte å fokusere på Cannabis Social Clubs.

18 grunner for fjerning av forbudet

Det snakkes mye om regulering, legalisering, avkriminalisering og rusreform i disse dager. Dette er positivt for oss som kjemper for saken, men vi henger fortsatt litt etter her oppe i nord, I Norge spesielt, råder det stor uenighet blant politikerne og folket når det snakkes om oppheving av totalforbudet. Debatten er i gang og fagfolk enes. Cannabisforbudet skader mer enn det hjelper. Vi er på rett vei og vi mener det er på høy tid med endring nå som vi har informasjon om hvordan og hvem forbudet rammer. Vi ser med positive øyne fremover og jobber videre med saken vår, fornuftig regulering av cannabis. 

Why legalising weed will not lead to more addicts

We have recently read the article in British news “Legalising cannabis will create 100,000 addicts, think tank warns ”We tried to read the report from the think-thank “The Center for Social Justice” (CSJ) itself to familiarise ourselves with their methodology, but it is not available on their website, so we rely on the article publihed in The Telegraph. The article - with input from CSJ - claims that legalising cannabis in the UK would result in a million people trying cannabis, and because cannabis has around 10% addiction rate, this would result in 100 000 new cannabis addicts.

While it sounds right for the first sight, it operates with a faulty logic. The topic of addiction is more complicated than to be simplified by such generalisations.

The key to the question of whether decriminalising or legalising substances increases the percentage of drug addicts in the total population lies in understanding what really causes people to be addicted to substances. So let’s take a more in-debth look on the causes of addiction.

Kan utesteder i kraft av sin eierrådighet innføre en politisk motivert dresskode?

Våren 2018 inngått en avtale mellom Tromsø kommune, den frivillige organisasjonen NNPF (Norsk Narkotikapolitiforening), utelivsbransjen i kommunen og politiet der det bl.a. heter at klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika ikke ønskes i lokalene.

Vi mener at en slik avtale truer ytringsfriheten, derfor anmeldte vi Tromsø Politidistrikt den 05.06.2018 for brudd på Grunnlovens § 100. Les anmeldelsesbrev her>>

Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold….

Hvem du bør stemme på ved neste kommunevalg hvis du er opptatt av en fornuftig regulering av cannabis

Miljøpartiet de grønne kommer best ut da vi sammenlikner med de andre partiprogrammene

Den enkelte rusavhengige skal tilbys god faglig støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger…..

Norge er et land med 860 000 kriminelle

Norge er et land med 860 000 kriminelle

I følge Folkehelseinstituttets undersøkelse har 24.5 % av Norges befolkning i aldersgruppen 16-64 år prøvd cannabis minst en gang i livet.

Statistisk Sentralbyrå kan dokumentere at det finnes 3 508 972 personer i alderen 16 til 66 i begynnelsen av 2018. 

24.5 % av 3 508 972 personer er lik 859 698 individer.

859 698 individer som er – etter dagens lovverk, kriminelle – fordi de har brukt et ulovlig rusmiddel.

3 500 000 kr å holde en ikke-voldelig kriminell i fengsel

En soningsplass i Norge koster i gjennomsnitt samfunnet ca 2400 kroner dagen, litt avhengig av hvilket distrikt man hører til - og dette gjelder uansett hvilken forbrytelse man har begått. Prisen er den samme. I går startet Bjørn Dahl (cannabis-aktivist, medisinsk bruker og øko-bonde) på sin første dag i fengsel.

Han skal sone en dom på 4 år for forsøk på transport av 57 kg hasj fra øst til vest i Norge. 

Det koster staten ca. NOK 3 500 400 kr de fire årene vi har han innsatt i fengsel - og dette er det du og jeg som betaler for gjennom skatteseddelen.

Er dette fornuftig bruk av samfunnets ressurser?

Er norsk lovgiving og håndhevingen av denne fornuftig og formålstjenestlig?

Når du faller mellom to stoler (eller fler)

Mange voksne med ADHD og/eller kroniske smertelidelser som opptrer samtidig, risikerer å falle ut av behandlingstilbudet, blant annet på grunn av organiseringen av helsevesenet og dagens strenge cannabis-lovgivning. Dette får i mange tilfeller store konsekvenser for de skadelidende og du kan finne deg selv i en håpløs situasjon hvor du blir nektet den behandlingen du har krav på og du kan sakte men sikkert falle helt eller delvis ut av arbeidslivet.

Vi er mange som må bli hørt

Det er mange av oss som har en sykdom eller en tilstand som kan behandles med medisinsk cannabis - vi få informasjon om dette når vi tar kontakt med helsevesenet. Ikke som siste alternativ til behandling - men som en av de første.

Vi må få informasjon hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten om at dette er et meget godt og trygt alternativ og vi må få råd og veiledning slik at vi i samarbeid med fastlege og helse-team kan finne ut hva slags behandling og medisin som fungerer best for akkurat oss og våre utfordringer. 

Via bekjente fikk jeg vite at det var mulig å få medisinsk cannabis på resept.

Etter mange år med undersøkelser og utredninger, skimter jeg et lite lys av håp - langt der inne i tunnelen. Dette må jeg finne ut mer om – så jeg kontakter et knippe bekjente. Fellesnevneren er at de alle får skrevet ut medisinsk cannabis på resept for blant annet å behandle symptomer i forbindelse med ADHD, søvnproblemer og kroniske smerter.

Jeg føler meg optimistisk! 

Naturlig nok er jeg bekymret for å ta dette opp med min fastlege for jeg vet at det er lite informasjon rundt på lege-senterne og man kan risikere å bli rapportert til myndighetene. Jeg husker jeg spurte min tidligere lege om cannabis-medisinen Sativex. Da svarte han kontant: *Du må ikke tro på alt du leser på Internet*. Jeg forklarer at jeg har gjort masse grundig research og dette er en reell mulighet for meg til å få en bedre hverdag. Jeg kommer ikke videre - og legen skriver ut smertestillende i stedet og følger ikke opp videre dette med medisinsk cannabis. Motløs går jeg ut av legens kontor.

Man MÅ være forsiktig når man skal snakke om medisinsk cannabis med fastlege eller andre i helsevesenet, det er nemlig unntak i taushetsplikten som gir disse menneskene mulighet til å ringe politiet hvis du nevner at du har brukt cannabis.

Har man sertifikatet på bil, får man karantene på 1 år eller hvis man planlegger å ta sertifikatet - så blir prosessen utsatt slik at man mister muligheten til å jobbe hvis arbeidet krever bil. Barnevernet kan også bli involvert og man skaper rett og slett situasjoner som er veldig vanskelige for mange og livet blir satt på hold. Mange får problemer i forhold til arbeidsgiver og sakte men sikkert blir man sosialt dumpet eller ekskludert fra samfunnet. Dette er i stor grad snakk om oppegående, utdannede, yrkesaktive mennesker som har livet på stell - de rapporterer at ikke de har noen problemer med rus men allikevel så blir disse altså straffet etter de har kontaktet helsevesenet og kanskje tilfeldigvis har nevnt at man har medisinert seg selv med cannabis i en tung periode i livet. Videre gjelder dette selvsagt også mennesker som kanskje ikke har tilgang på de samme ressursene som de mer *heldige* og de har kanskje utfordringer i livet fra før. Disse menneskene kan oppleve dette som mye mer belastende i forhold til livssituasjon. Igjen ser vi et tilfelle hvor de svakeste blir rammet hardest. 

Jeg har lenge hatt utfordringer med kroniske smerter og har sammen med spesialister og leger funnet ut hva som fungerer best som smertelindring i vonde perioder og jeg har klart meg greit i hverdagen. Men min nye fastlege ønsker ikke å skrive ut mine faste medisiner av uviss grunn - så jeg er usikker på hva jeg skal gjøre fremover - kroniske smerter forsvinner ikke og for å kunne fungere i jobb - selv på en dårlig dag - så er det viktig at jeg har mulighet til å behandle mine symptomer - smertene er der hver dag, noen dager er verre enn andre - hvorfor skal ikke jeg få lov til å få muligheten til å være en aktiv deltaker i mitt eget liv?

Fastlegen

Jeg bestiller time og forteller jeg min nye fastlege at jeg ønsker å dra til Nederland for å prøve medisinsk cannabis. Det er tydelig at dette vet hun lite om så jeg forteller litt om hvilke sykdommer og tilstander som kan behandles med medisinsk cannabis og jeg gir henne litt dokumentasjon. Hun er enig i at leger og helsepersonell har mye å lære om dette og hun gir uttrykk for at ikke hun ønsker å stå i veien for at jeg skal få prøve dette. Hun kan ikke anbefale medisinsk cannabis for hun sier ikke vi har forsøkt alt når det gjelder behandling her i Norge. Dette tilbakeviser jeg og forteller at jeg allerede er ferdig avklart og plan for behandling er satt.  

Jeg ber med en gang min tidligere lege om å sende en attest som bekrefter dette. Denne venter jeg fortsatt på.

I mellomtiden kommuniserer jeg med en klinikk i Amsterdam - og etter litt frem og tilbake så får jeg satt meg opp på en time hos en allmennlege. Jeg har informert om hva jeg kommer dit for og jeg tar med meg et dokument fra min nye fastlege som bekrefter at jeg ønsker å prøve medisinsk cannabis for kroniske smerter  og ADHD. Jeg har selv flere bekjente som har fått godkjent medisinsk cannabis for akkurat disse tilstandene så jeg er optimistisk. Med meg har jeg også alle rapporter og epikriser fra utredninger og journalnotater fra spesialister.

Amsterdam

Dagen etter vi kommer til Amsterdam, møter min samboer og jeg opp på legekontoret. Det ligger relativt sentralt til og vi finner lett frem.

Vi hilser på legen og setter oss ned. Han spør hvorfor jeg har kommet på time og jeg forteller det samme som jeg hadde kommunisert i e-postene på forhånd.

Meget kjapt kan han fortelle at ikke jeg kvalifiserer for medisinsk cannabis og nå hadde myndighetene strammet inn reglene. Han kunne også fortelle at en annen klinikk hadde mistet lisensen for kort tid siden , etter å ha skrevet ut medisinsk cannabis på *feil* grunnlag.

Jeg forteller at jeg kjenner flere som får skrevet ut medisinsk cannabis for å lindre ADHD symptomer og også for kroniske smerter og søvnproblemer.

Da kan han fortelle at det kan godt stemme men da må det ha vært en spesialist som har skrevet ut reseptene. Denne legen jeg er hos nå er kun ordinær allmennlege uten spesialistutdanning og har derfor ikke lov til å skrive ut denne medisinen.

Jeg lurte veldig på hvorfor ikke dette ble kommunisert FØR jeg reiste ut av landet, men det kunne han ikke si noe særlig mer om.

Han sier at eneste mulighet for å få utskrevet dette for kroniske smerter er hvis man har nevrologisk skade - så han gir meg en henvisning til en nevrolog-spesialist ikke så langt unna. Jeg får satt meg opp på en time - men siden jeg ikke har nederlandsk forsikring så vil det koste EUR 130. Og denne nevrologen måtte da undersøke meg og sende meg videre til MR. Dette rakk ikke vi på denne turen og jeg har tatt flere bilder tidligere her hjemme, så jeg avbestiller timen.

Hos allmennlegen betaler jeg ingenting fordi jeg har på forhånd bestilt Europeisk helsekort via HELFO. (dette aksepterte de visst ikke hos nevrologen så vidt jeg forstod)

Atter en nedtur

Etter dette legebesøket er jeg ganske trist og lei - jeg hadde håpet på å endelig få en medisin som fungerer og som ikke er avhengighetsskapende.  

Så nå sitter jeg igjen uten mulighet til å lindre mine kroniske smerter på en trygg og naturlig måte - ei heller får jeg min faste medisin fra ny fastlege her i Norge.

Bruker man medisinsk cannabis fra *det svarte markedet* i Norge, kan pasienter også få problemer i forhold til utprøving av medisiner og videre utredning av ADHD - så det er mange ting som kan hindre en person i å få riktig hjelp og behandling. Særlig gjelder dette hvis man har flere diagnoser som opptrer samtidig - det virker som om man må velge hvilke av diagnosene man skal behandle, og derfor hadde jeg et håp om at jeg kunne få prøve medisinsk cannabis mot min kroniske smertetilstand  - uten å bli nektet utprøving av ADHD-medisiner.

Det er mitt liv det gjelder og jeg ønsker å fungere i jobb selv i dårlige perioder.

Det er belastende å ha kroniske smerter samtidig med ADHD og søvnproblemer som forsterker smertene. Man har mest sannsynlig fått dårligere økonomi grunnet dette - over lengre tid og man har i mange tilfeller utfordringer med NAV og helsevesenet i tillegg. I praksis så blir man sosialt dumpet og det kan hende man må spise sterke medisiner som man kan blir avhengig av i tillegg.

Dette er en perfekt oppskrift på depresjon...

Her startet min reise på veien til mitt mål – Min rett til å få skrevet ut medisin som fungerer for MEG – slik at jeg kan bli en produktiv deltager i vårt samfunn og fortsette å være det i mitt eget liv. 

La oss kutte den onde sirkelen og la oss få være med på å bestemme over egen helse - det er vår menneskerett.

*Det regner på den gode og det regner på den onde, dog langt mer på den gode, for den onde stjal hans paraply*                       

- Charles Bowen

 

....to be continued....

Line B

Ikke vær ærlig med legen din ellers mister du førekortet og jobben din

Ikke vær ærlig med legen din ellers mister du førekortet og jobben din

Følgende historie kommer fra en av følgerne våre. For anonymitetens skyld, kaller vi ham Henrik.------

Jeg er mann, 36 år, utdannet ingeniør og har alltid hatt fast jobb eller vært under utdanning.

I 2018 går jeg til min fastlege pga depresjon med mørke tanker rundt livet videre.

Jeg får antidepressiva og 50% sykemelding.

I konsultasjon var jeg så dum at jeg nevner at jeg bruker cannabis….