Aktivisme

På Høy Tid - Lærerik podcast med gjest Jack Mikkelsen, MS-pasient fra Danmark

photo_2019-05-08_11-18-45.jpg

På Høy Tid - Ny podcast fra oss i Normal Norge! Lærerikt om cannabis, MS og utfordringene vi står ovenfor i disse rusreformtider. Skru opp lyden og kos deg med denne casten, styremedlem Line Bliksås og styreleder Andrè Nilsen snakker med MS-pasient Jack Mikkelsen fra Danmark. Han har et foredrag som heter Syg Med Cannabis, det kan du lese litt mer om her.

Jack har følt forbudet på kroppen bokstavlig talt og i dag bruker han ingen andre medisiner i det hele tatt, kun cannabis og det har reddet livet hans, forklarer han selv.

Thanks to Clinton Fearon for letting us use his amazing tune Run Come Rally.

Hvem du bør stemme på ved neste kommunevalg hvis du er opptatt av en fornuftig regulering av cannabis

Miljøpartiet de grønne kommer best ut da vi sammenlikner med de andre partiprogrammene

Den enkelte rusavhengige skal tilbys god faglig støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger…..

Bent Høie mottar oppropet fra brukerorganisasjonene

BtarO.jpg
Den 1. mars ble det arrangert dialogmøte mellom myndighetene og det sivile samfunn i anledning det internasjonale toppmøtet om narkotikapolitikk, UNGASS, i april. På møtet overleverte Arild Knutsen oppropet fra brukerorganisasjonene, som krever avkriminalisering av besittelse og bruk av rusmidler. Helseminister Bent Høie gjentok at avholdsorganisasjonen Actis er det norske sivilsamfunnets representant internasjonalt, en avgjørelse som provoserer mange, og som har blitt kritisert på lederplass i Dagbladet i etterkant. NRK laget et innslag om møtet der Høie og Knutsen blir intervjuet.
BtarO
Normal sin uttalelse på møtet Normal kontaktes jevnlig av fortvilede mennesker som på ulike måter rammes av kriminalisering, stigma og ulike systemovergrep som følge av at cannabis er forbudt.
 
Nå som cannabis er iferd med å bli lovlig utlandet, mener vi nrske myndigheter umiddelbart må avkriminalisere bruk og besittelse til personlig bruk uten nye og inngripende sanksjoner.
 
Norge bør vise vei internasjonalt og gå inn for å legalisere cannabis med streng regulering, For eksempel gjennom spesialutsalg slik vi allerede gjør med alkohol gjennom vinmonopolmodellen.
 
90% av de som bruker cannabis har ingen andre problemer enn at de er kriminalisert, og bør få være i fred. De som får problemer, bør tilbys frivillig hjelp.
 
Human Rights Watch mener forbudet mot bruk strider mot retten til privatliv og uavhengighet. Verdens helseorganisasjon, UNAIDS, FNs høykommisær for menneskerettigheter og spesialrapportøren for retten til helse mener kriminalisering av bruk strider mot retten til helse, og ønsker forbud mot tvangsbehandling og en slutt på ufrivillige urinkontroller.
 
Det er absurd at regjeringen velger å utvide bruken av narkotikaprogram og ruskontrakter, som i myndighetenes egne rapporter karakteriseres som ufrivillige og som er basert på krenkende og inngripende urinkontroller gjort under oppsyn.
 
Ennå mer absurd er det at man skryter av tiltakene både hjemme og i utlandet, som om man fører en progressiv politikk, når det motsatte er tilfellet.
 
Normal, som representerer den største gruppen personer som bruker illegale rusmidler i Norge forventer i fremtiden å bli tatt på alvor og bli inkludert i utformingen av ruspolitikk. Vi kommer til å fortsette å holde norske politikere og byråkrater ansvarlige for det de sier og gjør hjemme og i utlandet.