Arendalsuka, demokratiets dansegulv?

Arendalsuka.jpg

I august hvert år samler det politiske Norge seg i Arendal for debatt og meningsutveksling, men ikke alle meninger er like velkomne på demokratiets dansegulv.

Normal, som arbeider med ulike problemstillinger knyttet til cannabis, ønsket under Arendalsuka 2018 å diskutere alternative måter å omsette cannabis på innenfor en avkriminaliseringsmodell og valgte å fokusere på Cannabis Social Clubs.

En omsetningsmodell man kan finne i flere land som har valgt å avkriminalisere bruk av cannabis. Klubbene fungerer skadereduserende ved å ta kontroll på både produksjon og omsetting av produktet, modellen bidrar også til å separere markedet for cannabis fra markedet for tyngre stoffer, dette er viktig for å forhindre at cannabisbruk blir en inngangsport til tyngre rusmidler. Innspillet ble dessverre for mye for arrangørene og organisasjonen ble nektet deltagelse året etter med begrunnelse i at det var nødvendig for å forhindre kriminalitet.

Hvordan det å snakke om andre lands ruspolitikk kan lede til økt kriminalitet har arrangøren ikke ønsket å utdype.


Stigmatisering av denne typen er ikke nytt for oss som jobber med dette til daglig, men man bør forvente mer av Norges største demokratifestival. En festival som beskriver at deres mål er å styrke troen på politikk og politisk debatt. Og at de på denne måten vil bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati. Da vi tok kontakt for påmelding i år ble vi av Arendalsukas representant informert om at de ansatte hadde forsøkt å distribuere cannabis, samt oppfordret til bruk. Utestengelse var som sagt nødvendig for begrense kriminalitet.


I følge representanten hadde organisasjonens deltagelse vært så utfordrende at Arendalsuka så seg nødt til å tilkalle politiet for å bortvise deltakerne, problemet med denne påstanden er at hverken Normal eller politiet i Agder kjenner igjen beskrivelsen. Politiet har opplyst om at de ikke har notert noen hendelser knyttet til organisasjonen og de som stod på stand opplyser om at de pakket sammen fordi arrangementet var slutt og alle skulle hjem. I ettertid har ansatte også blitt konfrontert med rykter om at organisasjonens ansatte var rusa under arrangementet.

Arrangørene bør være seg bevisst på sin egen påvirkningskraft og se at deres holdninger og handlinger bidrar til å vanskeliggjøre rusdebatten og til å opprettholde fordommer. Det er generelt et problem på rusfeltet at mange som ønsker en liberalisering av cannabislovgivningen ikke tør å ytre seg. De frykter stigmatisering og latterliggjøring lik den Normal Norge har blitt møtt med av Arendalsuka.


@arendalsuka skal være en arena og møteplass for et mangfold av meninger og innovative idéer. Takhøyden til #Arendalsuka for enkelte er kanskje høyere enn den burde være, med henvisning til rasisme og antisemittisme. Men takhøyden for oss som ønsker rusrefrom, statlig kontroll og regulering, er den ikke fullt så luftig. Dette konseptet ble for mye for #Arendalsuka  i fjor og vi er utestengt i år fordi vi ble tolket dithen at vi «promoterer narkotikabruk». Vi fikk ingen tilbakemelding på dette i 2018. Men det ble begrunnet slik i avslaget på søknaden for årets arrangement. Dette er dessverre et tilfelle hvor ytringsfriheten ikke ser ut til å seire. Og dette skjer på en arena som påstår å dyrke åpenhet, dialog og nettopp ytringsfrihet. - Takk for at du liker og kommenterer👍

#normalnorge #cannabis #rusreform #ruspolitikk #stigma #ytringsfrihet

 

For våres ansatte oppleves det absurd å delta med et adekvat innspill på en demokratifestival for så i ettertid å bli beskyldt for å være rusa, omsette cannabis og oppfordre til bruk. Aktører som Arendalsuka har et spesielt ansvar for å legge til rette for at folk tør å ytre seg og bør omfavne og legge til rette for meningsmangfold, ikke for stigmatisering av meninger.

Teksten har også vært publisert i magasinet Folk er Folk

 

 Ester Nafstad

Daglig leder, Normal Norge