Krigen mot forlystelser - Om cannabis, psykoser, schizofreni, skader og forbudshysteri

Krigen mot forlystelser

Om cannabis, psykoser, schizofreni, skader og forbudshysteri

Det er mye som kan knyttes til schizofreni, psykoser og skader. Vi vet blant annet at mennesker som studerer matematikk har forhøyet risiko for psykoser og schizofreni. Bare det å være i slekt med en matematiker er en risikofaktor. Blant aktiviteter som kan lede til skade og verste fall dødsfall er fotball også verdt å nevne. Fotball er en av mange aktiviteter som kan lede til hodeskade, ødelagte ledd og hjerteinfarkt, hvorfor ikke forby det? Fotball er jo beviselig mye skadeligere enn allerede forbudte aktiviteter, og strengt tatt unødvendig. 

Men vil vi virkelig leve i en verden hvor alle fjollete forlystelser er kriminalisert? Hva skal vi isåfall tillate? 

Sjakk? Eller, på den andre siden. Sjakkspillere er jo egentlig ganske rare og mange av dem er psykisk ustabile. Ikke minst en meningsløs aktivitet, bortkastet tid og potensielt avhengighetsskapende. Mange sjakkspillere er dessuten psykotiske og suicidale. Sans voir, en type sjakk hvor spillerne ikke ser brikkenes posisjon, ble faktisk forbudt i Sovjetunionen på tredvetallet av frykt for spillernes mentale helse.

I tidligere tider har det blitt argumentert mot at kvinner skal få lov til å lese romaner. Romaner er bortkastet tid. En virkelighetsflukt som kan lede til opphisselse, romantiske idéer og selvmord. Basert på samme type argumentasjon har også visse typer musikk, som for eksempel jazz, vært forbudt. Hardangerfela ble i sin tid for sterk kost for noen, og da den ble bannlyst fant nordmennene opp et musikalsk instrument med bare en streng, psalmodikon, laget spesielt for å spille rolige salmer.

Sett i lys av historien ser vi at alle disse forbudene var tåpelige, men den moralske panikken er langt ifra over. Diskusjonen om ungdommens potensielt fordervende og ødeleggende interesser har pågått siden Platons tid, bekymringene til tross har verden enda ikke gått under. Idag er mange redde for at videospill, teksting og sosiale media skal forderve den oppvoksende generasjon. Og cannabis selvfølgelig, den store stygge ulven. Som trollbinder oss og som får oss til å gi slipp på alt til vi til slutt ender opp i rennesteinen psykotiske og schizofrene. Eller var det ikke så enkelt allikevel?

Sannheten er at vi vet ikke helt hvordan cannabisbruk og psykose henger sammen. Det er mulig at cannabis kan forårsake psykoser, men det er også meget mulig at mennesker som er i risikosonen for å utvikle psykoser er mer tilbøyelig til å bruke/selvmedisinere seg med cannabis. Akkurat som mennesker i risikosonen for psykoser er mer tilbøyelige til å studere matematikk. Senere forskning antyder at sistnevnte er mer nærliggende å anta.

Narkotika er ikke et medisinsk eller et vitenskapelig begrep. Det finnes ingen definisjon av hva et narkotikum er. Hvilke rusmidler som blir ansett som narkotika er kun en tilfeldighet. Klassifiseringen ble skapt i en annen tid og er ikke basert på skade- eller avhengighetspotensiale. Harvey Wiley, den første direktøren for det amerikanske mattilsynet (FDA) forsøkte faktisk å forby koffein. Ifølge han ville verden vært et bedre sted om kaffe, te, alkohol, cannabis, morfin, opium og dets derivater ble fjernet fra jordens overflate.

Å lage lover basert på moral er meningsløst.

Vi er frie mennesker, det som er moralsk forkastelig for den ene er ikke det for den andre. Det som gir nytelse og økt livskvalitet for den ene kan være ødeleggende og i verste fall føre til avhengighet, skader eller sinnslidelser for den andre. 

Skal vi virkelig bruke fellesskapets ressurser på å bestemme hva andre mennesker skal få lov til og ikke? Så lenge de ikke skader seg selv. Norsk politi er degradert til et moralpoliti som ikke lenger har tid til å etterforske ekte kriminalitet som vinnings-, volds- og seksualforbrytelser. Og de som faktisk lider på grunn av sitt cannabisbruk tør ikke oppsøke medisinsk hjelp av frykt for represalier.

Et samfunn hvor politiet ikke lenger er til for å beskytte borgerne og deres rettigheter, men som isteden driver dyneløft for å passe på at alle leder en moralsk akseptabel livsstil.

————————————————

Ester Nafstad

————————————————

Image by Jan Vašek from Pixabay