Regulert medisinsk cannabis reduserer dødsulykker i trafikken, viser nyere studie

Cannabis og bilkjøring

Cannabis og bilkjøring

I løpet av de siste to tiårene har 23 amerikanske stater og District of Columbia vedtatt lover som tillater bruk av medisinsk cannabis.

Selv om cannabis til medisinsk bruk er regulert i disse statene, øker bekymringen for at flere nå bruker cannabis generelt og dermed er det kanskje også er fler som setter seg bak rattet i påvirket tilstand. Dette kan igjen øke raten av dødsulykker i trafikken.

Noen eksperimentelle *på-veien*studier samt studier i simulator, viser at nedsatt kjøreevne er doseavhengig. Andre studier viser at bruk av cannabis er forbundet med økt responstid og ujevn kjøring på veien. I tillegg har det vært knyttet til svekkelse i utførelse av andre komplekse oppgaver som krever nevrokognitive og neuromotoriske ferdigheter som man er avhengig av for å kjøre trygt. Cannabisbruk har også vært assosiert med redusert hastighet og større avstand til bilene rundt, noe som indikerer en viss grad av bevissthet om at cannabis kan påvirke kjøreevnen og at dette blir kompensert for/ tatt hensyn til.

På tross av disse observasjonene har befolkningsbaserte data ikke vist en økning i trafikkulykker etter legalisering av medisinsk cannabis. En studie som brukte data fra 1990-2010 om Fatalitetsanalyser (FARS), viste, i motsetning til forventningene, at stater med lovlig medisinsk cannabis var knyttet til en reduksjon av trafikkulykker i den samlede befolkningen (10,4% reduksjon), hovedsakelig på grunn av  reduksjon i alkoholrelaterte trafikkulykker.

Disse funnene antyder at lovlig medisinsk cannabis har bidratt til en økning i cannabisbruk og samtidig senket bruken av alkohol i samsvar med substitusjonshypotesen.

Her får du et sammendrag av studien som viser at stater med lovlig medisinsk cannabis har redusert antallet trafikkulykker på veiene.

Blogg+trafikkulykker+minskes.jpg

Hensikt: Å finne sammenhengen mellom antall dødsulykker i trafikken og cannabis regulert til medisinsk bruk.

Metode: Ved å bruke data fra rapporteringssystemet for ”analyse av dødsulykker i traffikken” mellom 1985 og 2014, undersøkte de sammenhengen mellom regulert cannabis til medisinsk bruk og dødsulykker i traffikken. Di undersøkte sammenhengen av dette i stater med og uten lovgivning rundt regulert cannabis til medisinsk bruk og det samme gjorde de i stater som har såkalte *dispensaries*

Resultat: I gjennomsnitt hadde stater som har regulert cannabis til medisinsk bruk lavere frekvens av dødsulykker i traffikken enn stater uten regulert cannabis. Man kunne se en direkte sammenheng mellom lovlig, medisinsk cannabis og umiddelbar reduksjon av dødsulykker i taffikkenen i stater hvor cannabis er regulert. Man kunne se reduksjon i dødsulykker, særlig da i alderen 15 til 24 og 25 til 44 år, og med ytterlig, årlig,  gradvis reduksjon hos de i alderen 25 til 44 år. Men statsspesifikke resultater viste at kun syv stater opplevde reduksjon i antall dødsulykker etter cannabis ble regulert til medisinsk bruk. Man fant også ut at det var en sammenheng mellom dispensaries og reduksjon trafikkfallsreduksjon hos de i alderen 25 til 44 år.

Konklusjon: I undersøkelsen fant man at cannabis regulert til medisinsk bruk og/eller utsalg fra *dispensaries* var direkte knyttet til reduksjon i antall trafikkulykker, særlig blant de mellom 25 til 44 år. Statsspesifikke analyser viste ulike resultater fra Traffikkdødforeningen, noe som tyder på moderering fra lokalt hold. Disse funnene kan påvirke politiske beslutninger om vedtak og hvordan de implementeres.

Dette er viktig informasjon som vi må ta med i betraktningen når vi skal regulere cannabis her hjemme . Skadereduksjon må være en prioritet og denne studien indikerer at substitusjonshypotesen har hold.

Redaksjonen


REFERENCES

1. ProCon.org. 23 legal medical marijuana states and DC—laws, fees, and possession limits. Available at: http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=000881. Accessed September 10, 2015.

2. Brady JE, Li G. Trends in alcohol and other drugs detected in fatally injured drivers in the United States, 1999–2010. Am J Epidemiol. 2014;179(6):692–699. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

3. Hartman RL, Huestis MA. Cannabis effects on driving skills. Clin Chem. 2013;59(3):478–492. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

4. Lenné MG, Dietze PM, Triggs TJ et al. The effects of cannabis and alcohol on simulated arterial driving: influences of driving experience and task demand. Accid Anal Prev. 2010;42(3):859–866. [PubMed] [Google Scholar]

5. Ronen A, Gershon P, Drobiner H et al. Effects of THC on driving performance, physiological state and subjective feelings relative to alcohol. Accid Anal Prev. 2008;40(3):926–934. [PubMed] [Google Scholar]

6. Ramaekers JG, Kauert G, Theunissen EL et al. Neurocognitive performance during acute THC intoxication in heavy and occasional cannabis users. J Psychopharmacol. 2009;23(3):266–277. [PubMed] [Google Scholar]

7. Weinstein A, Brickner O, Lerman H et al. A study investigating the acute dose–response effects of 13 mg and 17 mg Delta 9-tetrahydrocannabinol on cognitive-motor skills, subjective and autonomic measures in regular users of marijuana. J Psychopharmacol. 2008;22(4):441–451. [PubMed] [Google Scholar]

8. Hartman RL, Brown TL, Milavetz G et al. Cannabis effects on driving longitudinal control with and without alcohol. J Appl Toxicol. 2016;36(11):1418–1429. [PubMed] [Google Scholar]

9. Anderson DM, Hansen B, Rees DI. Medical marijuana laws, traffic fatalities, and alcohol consumption. J Law Econ. 2013;56(2):333–369. [Google Scholar]

10. Reiman A. Cannabis as a substitute for alcohol and other drugs. Harm Reduct J. 2009;6:35. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

11. Pacula RL, Powell D, Heaton P et al. Assessing the effects of medical marijuana laws on marijuana use: the devil is in the details. J Policy Anal Manage. 2015;34(1):7–31. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

12. Pacula RL, Powell D, Heaton P Assessing the effects of medical marijuana laws on marijuana and alcohol use: the devil is in the details. National Bureau of Economic Research. 2013. NBER Working Paper no. 19302. Available at: http://www.nber.org/papers/w19302. Accessed March 10, 2015.

13. National Highway Traffic Safety Administration. Fatality Analysis Reporting System Analytical User’s Manual 1975–2013. Washington, DC: US Department of Transportation; 2015. DOT HS 812 092. [Google Scholar]

14. Centers for Disease Control and Prevention. Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS) 2016. Available at: http://www.cdc.gov/injury/wisqars/index.html. Accessed February 20, 2016.

15. Pacula RL, Boustead AE, Hunt P. Words can be deceiving: a review of variation among legally effective medical marijuana laws in the United States. J Drug Policy Anal. 2014;2014;7(1):1–19. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

16. Sevigny EL, Pacula R, Heaton P. The effects of medical marijuana laws on potency. Int J Drug Policy. 2014;25(2):308–319. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

17. Insurance Institute for Highway Safety. Highway Loss Data Institute. Speed limits [table data] 2016. Available at: http://www.iihs.org/iihs/topics/laws/speedlimits?topicName=Speed. Accessed January 20, 2016.

18. Scott EM. Marijuana decriminalization. Office of Legislative Research Report No. 2010-R-0204. Connecticut General Assembly. 2010. Available at: https://www.cga.ct.gov/2010/rpt/2010-R-0204.htm. Accessed October 15, 2015.

19. The Marijuana Policy Project. Available at: https://www.mpp.org. Accessed October 15, 2015.

20. Insurance Institute for Highway Safety, Highway Loss Data Institute. Effective dates of graduated licensing laws, 2015. Available at: http://www.iihs.org/iihs/topics/laws/graduatedlicenseintro. Accessed September 10, 2015.

21. Anderson DM, Rees DI. Per se drugged driving laws and traffic fatalities. Int Rev Law Econ. 2015;42:122–134. [Google Scholar]

22. US Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration. Digest of impaired driving and selected beverage control laws. 2015 DOT HS 812 119. [Google Scholar]

23. McCartt AT, Kidd DG, Teoh ER. Driver cellphone and texting bans in the United States: evidence of effectiveness. Ann Adv Automot Med. 2014;58:99–114. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

24. Diggle PJ, Heagerty P, Liang KY, Zeger SL. Analysis of Longitudinal Data. 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 2013. [Google Scholar]

25. de Boor C. A Practical Guide to Splines. New York, NY: Springer-Verlag; 1978. [Google Scholar]

26. Ayres I, Donohue JJ. Shooting down the “more guns, less crime” hypothesis. Stanford Law Rev. 2003;55(4):1193–1312. [Google Scholar]

27. Shults RA, Sleet DA, Elder RW et al. Association between state level drinking and driving countermeasures and self reported alcohol impaired driving. Inj Prev. 2002;8(2):106–110. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

28. Jewett A, Shults RA, Banerjee T et al. Alcohol-impaired driving among adults—United States, 2012. MMWR Morbid Mortal Wkly Rep. 2015;64(30):814–817. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

29. Fairman BJ. Trends in registered medical marijuana participation across 13 US states and District of Columbia. Drug Alcohol Depend. 2016;159:72–79. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

30. Martins SS, Mauro C, Santaella-Tenorio J et al. State-level medical marijuana laws, marijuana use and perceived availability of marijuana among the general U.S. population. Drug Alcohol Depend. 2016;169:26–32. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

31. US Department of Transportation. National Highway Traffic Safety Administration. Traffic safety facts 2013 data: alcohol-impaired driving. 2014. Available at: http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/812102.pdf. Accessed February 11, 2016.

32. Hasin DS, Wall M, Keyes KM et al. Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from annual, repeated cross-sectional surveys. Lancet Psychiatry. 2015;2(7):601–608. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

33. Lynne-Landsman SD, Livingston MD, Wagenaar AC. Effects of state medical marijuana laws on adolescent marijuana use. Am J Public Health. 2013;103(8):1500–1506. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

34. Hartman RL, Huestis MA. Re: “Trends in alcohol and other drugs detected in fatally injured drivers in the United States, 1999–2010.” Am J Epidemiol. 2014;180(8):862–863. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

35. Nelson DE, Naimi TS, Brewer RD et al. US state alcohol sales compared to survey data, 1993–2006. Addiction. 2010;105(9):1589–1596. [PubMed] [Google Scholar]