Lovlig regulert cannabis - Et friskt pust og et nødvendig tiltak for fremtidig helse og sikkerhet

Tilgang på lovlig cannabis er en direkte årsak til redusert bruk av alkohol, tobakk og andre reseptbelagte legemidler

En betydelig mengde data  har blitt samlet inn de siste årene som viser at tilgang til cannabis er forbundet med reduserte nivåer av bruk og misbruk av opioider. Men de innsamlede data indikerer også at mange pasienter på samme måte erstatter en rekke andre stoffer med cannabis, inkludert alkohol, tobakk og benzodiazepiner.

I forrige måned kartla en gruppe forskere fra Canada og USA  over 2.000 føderalt registrerte medisinske cannabispasienter med hensyn til bruk av cannabis og andre stoffer. (Medisinsk tilgang til cannabis har vært lovlig over hele Canada i nesten to tiår.

Forskerne kunne rapportere at nesten 70 % av respondentene sa at de erstatter reseptbelagte medisiner, primært opiater med cannabis. 50 % av respondentene svarte at de velger cannabis over alkohol og 31 % av respondentene svarte at de bruker cannabis i stedet for tobakk.

 

Blant de som rapporterte å bytte ut alkohol med cannabis, sa 31 % at de sluttet å drikke sprit i det hele tatt, mens 37 % rapporterte å redusere inntaket med minst 75 %. 1,5 % av de som rapporterte å erstatte tobakk med cannabis, sa at de til slutt kuttet ut tobakken helt.

Denne undersøkelsen om cannabis som substitutt for andre stoffer eller medisiner er ikke unik. En 2017-studie av medisinske cannabispasienter rapporterte at 25 % av respondentene rapporterte å erstatte alkohol med cannabis, mens 12 % prosent erstattet tobakk med cannabis.

En 2015-studie   publisert i tidsskriftet "Drug and Alcohol Review" rapporterte også at over halvparten av pasientene bukte cannabis som substitutt for alkohol.  

Det er også gjort en placebokontrollert klinisk studie utført av forskere ved Londons universitetshøyskole. De kunne rapportere at inhalering av CBD - en primær komponent i cannabis - er forbundet med en 40 % reduksjon i sigarettforbruket.

Tallrike studier indikerer også at lovlig tilgang til cannabis er forbundet med reduksjon  i de totale kostnadene for reseptbelagte legemiddelutgifter. Mens mye av denne reduksjonen er et resultat av redusert bruk av opioider,   rapporterer studier også reduksjon i pasiententenes bruk av andre reseptbelagte legemidler, som sovemedisiner, anti-depressiva og angstmedisiner.

En studie fra 2019 av et team av canadiske forskere rapporterte at bruken av marihuana er forbundet med seponering av benzodiazepiner. (Den populære anti-angst medisinen var ansvarlig for over 11.500 overdosedødsfall i USA bare i 2017, ifølge US Centers for Disease Control). Studien av 146 personer resulterte i igangsettingen av et forsøk med medisinsk cannabis som substitutt og resultatet av forsøket var betraktelig reduksjon i bruken av ldet farlige legemiddelet.

De konkluderte med at 45 % av deltakerne sluttet helt å bruke benzodiazepiner. I en egen studie , som også ble publisert i år,  med over 1300 amerikanske medisinske cannabispasienter som lider av kroniske smerter, rapporterte 22 %  av respondentene at de skulle erstatte benzodiazepiner med cannabis helt.

Disse vitenskapelige funnene går i strid med "gateway-teorien"  - den velkjente påståtte teorien om at cannabisbruk primært får brukerne til å slutte å engasjere seg og de går til videre bruk av langt mer psykoaktive og vanedannende stoffer.

Men i motsetning til det mange kaller et *gate-way drug* er cannabis faktisk i realiteten et "exit drug" hvor brukeren/pasienten kommer seg bort fra potensielt dødelige legemidler og sprit, sigaretter og til og med andre ulovlige stoffer som kokain.


Ettersom fler og fler land beveger seg bort fra cannabisforbudet og mot et system med regulert tilgang, vil det være viktig å overvåke i hvilken grad disse trendene fortsetter og å vurdere deres langsiktige innvirkning på folkehelsen og sikkerheten generelt.

KILDE>> Paul Armentano

Paul Armentano er assisterende direktør for NORML - Nasjonal organisasjon for reform av marijuana lover. Han er medforfatter av boken, Marijuana er tryggere: Så hvorfor driver vi folk å drikke? Og forfatteren av boken, The Citizen's Guide to State-by-State Marijuana Laws