Vennligst ikke bruk mine skattepenger til å fengsle mennesker som dyrker cannabis til eget bruk

I januar stod fire menn fra Midt-Troms tiltalt i Senja tingrett, tiltalt for dyrking av medisinsk cannabis til eget bruk. De ble idømt mellom 11 måneder og opp til ett års fengsel.

Jeg mener at denne straffen ikke er fornuftig. Her er min begrunnelse:

Fengsling av kriminelle koster staten enorme summer hvert år

En soningsplass i Norge koster i gjennomsnitt samfunnet ca. 2000 kroner dagen (kilde>>), avhengig av hvilket distrikt man tilhører – og dette gjelder uansett hvilken forbrytelse man har blitt dømt for. Kostnaden er den samme. Det er enkelt å regne ut at det å holde 4 mennesker i fengsel et helt år, koster staten ca. 2 920 000 kr. Man kan rettferdiggjøre kostnadene ved voldelige kriminelle og folk som bedriver økonomisk kriminalitet.

Samtidig er det meget vanskelig å forstå hvordan det å holde fire ikke-voldelige statsborgere i fengsel er fornuftig bruk av våre skattepenger.

Det beskytter ingen å holde mennesker som dyrker egen medisin i fengsel

Vi holder voldelige kriminelle i fengsel for å hindre at de kan skade andre mennesker igjen. Vi holder individer som begår grov økonomisk kriminalitet i fengsel for å hindre at de skader andres eiendom eller begår ytterligere svindel eller underslag. Vi fengsler disse lovbryterne for å beskytte samfunnet. Men hvem beskytter vi ved å fengsle mennesker som dyrker sin egen medisin? Ingen. Dette virker totalt meningsløst.

Mennesker har i flere tusen år dyrket planter til medisinsk bruk

I tusenvis av år var det helt normalt å dyrke planter til medisinsk bruk. Historisk sett har cannabis blitt brukt som medisin i mange forskjellige kulturer opp gjennom årene. Det er altså ganske nytt at planter som vokser i naturen har blitt ulovliggjort. I Norge ble cannabis forbudt i 1965, kun 54 år siden. Utover 1970- og 1980-tallet kom det stadig strengere straffereaksjoner. 21 års fengsel ble innført i 1984. At voksne mennesker dyrker sine egne planter for å bruke det som medisin er, historisk sett, helt normalt. Unormalt er det faktum at man nå i senere tid blir straffet for dette.

Det viser et skjevt bilde av vårt rettssystem

Selv om det er tillatt å importere medisinsk cannabis med resept inn til Norge, er dette kun tilgjengelig for noen få pasienter. Lovlig anskaffelse setter i gang en utfordrende og lang byråkratisk prosess og det genereres store utgifter for pasienter som bruker cannabis-medisin daglig for å kunne fungere i hverdagen. Takket være sterk motstand/ manglende kunnskap/usikkerhet fra helsesektoren, er realiteten i dag at forbausende få pasienter får skrevet ut medisinsk cannabis her i Norge. Det fører til at mange velger å reise til Nederland for å skaffe medisinen lovlig. En slik tur er dyr: Basert på vår undersøkelse bruker cannabis-pasienter i gjennomsnitt kr. 3000 og oppover per tur (reise og opphold),  pluss mellom kr. 1000,- og kr. 15000,- i månedlige utgifter til selve medisinen, pluss toll. Med henvisning fra Norsk lege kan man lovlig importere medisin til kun 1 måneds forbruk. Det blir så store utgifter at pasienter rett og slett klarer ikke å dekke inn dette regelmessig. Da må de så “velge” andre metoder for å skaffe seg medisinen, for eksempel ved å dyrke det selv. Det er kontraproduktivt at man da kan bli dømt til 1 års fengsel for å gjøre dette grunnet egen helse, og så kaller man det “justice served”. På hvilke måte er dette rettferdig? Hva slags eksempel setter vi her?

Du kan selvfølgelig spørre: “Men kan de ikke bare bruke en medisin som er tilgjengelig og lovlig?” Ja man får velg en medisin som ikke er stigmatisert. Så enkelt det er. Eller er det? Hvis du spør cannabis-pasienter selv så kan fortelle at de har prøvd en rekke ulike medisiner allerede og de endte opp med å velge cannabis fordi det er den medisinen som gir best effekt for dem. Det sørgelige med dagens regelverk er at det plasserer pasientene i en sjakk-matt situasjon hvor de har veldig få valg, alle er like dårlige:

  1. Bruke enormt mye penger og tid på å skaffe det lovlig

  2. Dyrke selv og risikere straff

  3. Kjøpe cannabis på gata med uviss kvalitet og risikere bot

  4. Bruke medisiner som ikke fungerer

Jeg er ikke overrasket over at flere pasienter velger mulighet “b” og jeg vil gjerne at  myndighetene våre også skal forstå dette. Det tar kanskje litt tid, men i mellomtiden kommer jeg med en sterk oppfordring til vår regjering: vennligst ikke bruk min skattepenger til å holde ikke-voldelige mennesker som dyrker medisinsk cannabis til eget bruk fengslet.

———-

Rita studerer fornybar energy i NMBU og jobber i Normal Norge som administrativ sekretær. Hun bodde i Nederland for 1,5 år.

På Høy Tid - bloggen tar imot innlegg som dreier seg om cannabissaken. Har du gode skriveevner? Da har du nemlig muligheten til å få ditt innlegg publisert på vår blogg! Les mer her>>