Tilbake til røttene - hamp i industrien er medisin for planeten vår

Green Flower laget i 2017 en oversikt over hvorfor hamp er en av våre mest bærekraftige ressurser. Les videre for å finne ut mer om hvordan hamp kan bidra til alt fra å bremse verdens hungersnød, plastikk laget av hamp og hus laget av *hempcrete.*

Detalj-cannabisblad-lisensfri.jpg

Hampindustrien har gjennom årene opplevd mange oppturer og nedturer, men fordi interessen for CBD er på vei opp, og det faktum at fler og fler forbrukere krever tilgang til naturlige produkukter - opplever industrien en oppgang. På grunn av denne nye etterspørselen etter hamp- og hampbaserte produkter, blir bønder og grønnfingerentreprenører over hele verden til hampkultivering som den neste store tingen. Men hva er hamp, Er det lovlig og trygt å bruke, og hvordan kan hamp brukes?

Bruken av hamp og hampprodukter som lotion, oljer, mat, etc. er helt lovlig og disse produktene kan man finne i butikker over hele landet.

Hvis det uhensiktsmessige forbudet mot hamp endelig blir opphevet, vil verdens eldste avlinger igjen være tilgjengelig som kilde og ressurs for menneskeheten på en rekke miljøvennlige måter. Vi elsker hamp, og håper at du også gjør det. 

- Leafy

Medium.com-many-uses-of-hemp.png

Hampens mange bruksområder

1) Dyrking av hamp hindrer forurensning fra plantevernmidler

Visste du at hampplanten er naturlig resistent mot skadedyr? Til forskjell fra bomull eller lin (som anslås å forbruke opp mot 50% av alle plantevernmidler), krever ikke hampavlinger sprøytemidler. Les mer her.

Hamp er en plante som dyrkes for sine gode egenskaper og stilken kan brukes til å blant annet lage papir, klær, hempcrete (hampsement) , bioplastikk, biodrivstoff og fiberplanker.

Mens de fleste avlinger krever bruk av plantevernmidler for å overleve og trives, er hamp eller Cannabis Sativa, ansett som relativt sjelden i denne sammenheng fordi plantevernmidler ikke er nødvendig. Sprøytemidler eller plantevernmidler er stoffer som er utviklet for å beskytte planter fra en rekke skadedyr, inkludert ugress, sykdommer og insekter. Hamp er imidlertid naturlig resistent mot de fleste skadedyr, og har derfor ikke behov for noen plantevernmidler.

Når sprøytemidler brukes på land, kan de lett sive inn i vannkildene våre. Hav, elver og innsjøer blir forurenset og når sprøytemidler forurenser vann i naturen, skader det alle skapningene som lever i- eller er avhengi av vannet for å leve. Sprøytemidler har vært knyttet til kreft, fødselsskader, ADHD og Alzheimers sykdom for å nevne noen. Link til mer informasjon om dette finner du her. Så ikke bare er plantevernmidler farlige for miljøet, de er også en fare for helsen vår. Her kan du lese en artikkel fra abc nyheter fra 2015 som tar for seg sprøytemidler og hormonforstyrrende stoffer som man kan finne i selve grunnvannet. Linken finner du her.

Å ikke bruke plantevernmidler er en god ting for både helse og miljø. Mens plantevernmidler er effektive på å beskytte plantene, kommer de med en rekke uønskede bivirkninger. Sprøytemidler kan forårsake helseproblemer, for eksempel hud- og øyeirritasjon, skade på nervesystemet, reproduktive problemer og kreft. Mens bønder og arbeidstakere har størst risiko, kan plantevernmidler forbli på avlinger og kan derfor overføres til forbrukere. Fordi partikler av sprøytemidlene kan spres gjennom luften via vind, kan de forurense vannforsyninger og forurense nærliggende jord. Partikler fra sprøytemidler har også vært knyttet til en nedgang i pollinerende bier. Resultatet gir også økt pris til sluttbrukeren fordi bønder må bruke store summer på disse plantevernmidlene.

Ved å reintrodusere hamp i industrien, vil vi redusere vår eksponering for forurensing og unødvendige giftstoffer betydelig.

2) Hamp hjelper til med å gjenopprette jordens fruktbarhet

Hamp kan trives i store variasjon av terreng og jordtyper og den danner dype røtter som bidrar til å holde jorden sammen som igjen hindrer erosjon.

Erosjon er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten. Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet.  

   -   Wikipedia

Hamp øker jordens mikrobielle innhold. Men ikke nok med det, stammen og bladene på hamp-planten er rike på næringsstoffer. Etter høsting kan disse næringsrike restene fra hamp-produksjonen returneres til jorden, hvor fremtidige avlinger får et sunnere og mer næringsrikt miljø å vokse i. Det er dette som er med på å skape det vi kaller et bærekraftig jordbruk.

Her er en rapport fra Journal of Plant Nutrition April 2007 som sier mer om dette.

3) Hamp kan brukes til produksjon av biologisk nedbrytbar plast

bioplastikk.jpg

Bioplastikk laget av hemp

Plastikk blir produsert av cellulose som blir utvunnet fra petroleum. Men petroleum svært giftig. Det viser seg derimot at hamp er den største celluloseprodusenten på jorden. Plastikk laget av hamp er i tillegg biologisk nedbrytbart. Les mer her.

Amerikanerne alene, brukte over 45 milliarder vannflasker laget av plast i 2015. Visste du at plastflasker kan bruke alt fra 400 til 1000 år på å nedbrytes i naturen? Mer om dette her. Med tanke på at USAs resirkuleringsgrad for plast ligger på kun 23 % (tall fra 2015), er det store muligheter til forbedringer. Du kan se litt nærmere på dette her.

Hvorfor bruker vi ikke miljøvennelig og biologisk nedbrytbar hamp til produksjon av plastikk? I stedet for å fylle våre avfallsdepoer med giftige kjemikalier kan vi heller resirkulere naturlige produkter til gjenbruk.

Toxic-metals.jpeg

Hampeplanten absorberer giftige metaller

4) Hamp-planten absorberer giftige metaller

Jord opprettholder liv og planter som gir mat, klær og medisin kommer fra jorden. Likevel har vi sett at menneskeskapt avfall forurenser jord over hele kloden. MEN man har funnet ut at hamp kan eliminere giftstoffer fra miljøet og dermed bremse den negative påvirkningen forurensning har på planeten vår.

Les mer om dette her.

Hamp er så effektiv på å absorbere giftige stoffer at den har til og med blitt vurdert for å fjerne stråling fra Fukushima.

5) Hamp er en fremragende kilde til fornybar bio-brensel

Forestill deg at det fantes en gift-fri drivstoffkilde som kunne produseres innenlands og i tillegg var 100% fornybar. Det viser seg at dette materialet allerede finnes og det har eksistert på denne planeten i tusenvis av år. Les mer her!

Hamp konverteres til bio-diesel med en effektivitetsrate på 97 %. Biobrensel fra hamp brenner også ved lavere temperatur enn noen annen type biodrivstoff.

Lukten av petroleum forsvinner når man bruker biodrivstoff laget av hamp i en dieselmotor og den blir erstattet med den hyggelige lukten av hamp.

Med over 4.000.000 miles (amerikanske miles) av veier bare i USA, kan overgang til biodiesel fra hamp hjelpe med å helbrede planeten vår en kilometer om gangen. Tenk når hele verden blir med?

6) Fiber laget av hamp inneholder ikke kjemiske rester

Hamptau-med-blomst-lisensfri.jpg

Hampfiber

Visste du at flertallet av de syntetiske fibrer vi bruker i dag er produsert av polymer-baserte, petrokjemiske materialer (med andre ord, svært giftige materialer)?

Visste du at flertallet av de syntetiske fibrene vi bruker i dag er produsert av polymer-baserte, petrokjemiske materialer (med andre ord, svært giftige materialer)?

Produksjonen av disse syntetiske materialene krever en energiintensiv prosess som brenner store mengder gass, kull eller rå-olje. I denne produksjonsprosessen dannes det giftige avfalls-gasser som slippes rett ut i luften vi puster i, samtidig som finner man rester av gifter i fibrene selv. Dette er bekymringsverdig og må tas på alvor.

Det finnes en løsning på problemet, det kan unngås helt ved å bytte til hamp. Hampefibre blir lett fjernet fra produksjonsanlegget og vi kan få klær og masse annet brukstekstil UTEN kjemiske spor/rester. Hamp er også et svært slitesterkt stoff og UV-bestandig materiale.

Les mer hvordan miljøet òg menneskeheten med stor fordel kan dra nytte av industrihamp satt i produksjon her.

7) Hamp reduserer effekten av karbonutslipp

Nårhamp dyrkes, fanger planten faktisk opp karbonutslipp fra atmosfæren. Hovedsakelig hjelper hamp til å "trekke" karbon fra luften inn. For hvert tonn hamp som blir produsert, blir 1,63 tonn karbon fjernet fra luften. Les mer om hvordan storproduksjon av hamp kan redde verden her.

Skogen-forsvinner.jpg

Avskoging

Skoger over hele verden forsvinner i alarmerende fart. Forskere antar nå at avskogningsraten tilsvarer et tap på 48 fotballbaner hvert minutt. Les mer her.

8) Dyrking av hamp hindrer avskoging

Det er anslått at regnskogene vil forsvinne helt i løpet av 100 år. Bare i USA brukes hele 1/3 av alt papir som produseres i verden, selv om USA’s befolkningen bare utgjør 5 % av alle menneskene på jorda. Les mer om dette her. Heldigvis finnes det håp! Hamp kan enkelt erstatte trær som kilde til råmateriale for papir og trær.

Mens trærne bruker mange år på å vokse, kan hamp dyrkes raskt og reproduseres i løpet av få måneder. Papir laget fra hamp er også mer holdbart enn papir produsert fra trær. Overgang til hamp kan redde våre skoger!

9) Industriell hamp sparer vann

Det kan gå mer enn 5000 liter vann for å produsere 2,2 pund bomull (964 kg.) Faktisk er bomull en av de mest vannavhengige avlinger vi har, og det tar ikke lang tid å tømme våre begrensede ferskvannskilder. Les mer om dette her.

Samtidig krever hamp minimalt med vanning i forhold til bomull. En studie i Storbritannia som sammenlignet bomullsproduksjonen med hamp-produksjon, viste at hamp krevde 634-898 liter vann for å produsere 2,2 pounds (963,9 kg.) med hamp. Hvis vi i tillegg tar med i beregningen at hamp er meget godt egnet til produksjon av fiber, er dette helt klart noe vi må utforske videre. Les mer om hvilket avtrykk de forskjellige produksjonsmetodene etterlater seg i miljøet, her.

10) Hamp støtter et bærekraftig jordbruk

Hånd-holder-lite-casnnabisblad2.jpg

Bærekraftig jordbruk

Bønder som driver bærekraftig jordbruk vet viktigheten av at avlinger kommer tilbake sesong etter sesong. Produksjon av hamp bidrar til mer enn en næringsrik jord, det øker også det totale utbyttet fra avlingen Hamp viser seg å være en ideell plante å bruke til avling.

Den beriker jorda samtidig som den også fjerner giftstoffer. Hamp i jordbruket bidrar til å holde jorden og luften vår frisk i årene som kommer.

11) Dyrking av hamp hindrer jordkomprimering og erosjon

Eresjon og komprimering av jorden er to av de største utfordringene bønder møter på i dag. Dette gjelder spesielt for bønder i Midtvesten som er avhengige av såkalt *two stapled crops* - som soyabønner og mais.

Mais har røtter som inneholder et sterkt og fibrøst rotsystem som penetrerer bakken dypt under overflaten. Disse røttene føre til jordkomprimering i løpet av vinteren og våren.

Soyabønner har også et sterkt rotsystem, men trenger ikke inn under jordens overflate. Som et resultat kan erosjon av jorden forekomme. Hamp er imidlertid i stand til å reparere skadet jord. Les mer om dette her.

Dyrket hamp fører ikke bare til mangfold, men reverserer i tillegg effektene av jordkomprimering og erosjon. Hamp inneholder dype røtter som kan nå opptil ni meter under overflaten. Disse hjelpsomme røttene bidrar til å bryte opp jordkomprimeringen samtidig som det øker næringsinntaket i det som vokser og gror.

12) Hus laget av hamp har en utmerket isolering-evne og er meget slitesterke

HempHouse-hempcrete.jpg

Hus laget av hempcrete

Bruken av hamp-fiber kan flettes inn i våre liv på mange forskjellige måter – inkludert i våre hjem. Se her.

Fiberboards laget av hampbasert kompositt er sterkere og lettere enn de som er laget av tre. For ikke å nevne kombinasjonen av hamp og kalk (hempcrete), som danner et lydisoleringssystem og isolasjonssystem som trumfer betongens. Mer om dette her.

Hus laget av hamp viser seg å holde i lang tid. I Japan er det funnet et hus laget av hamp som er anslått å være over 300 år gammelt! Ta en titt her: her. I motsetning til glassfiber og gips, er hampcrete et ikke-giftig og mykresistent materiale som egner seg utmerket til bruk i våre hjem. Les mer om dette her.

13) Hamp reduserer luftforurensning

Luftforurensning er ikke bare skadelig for menneskers helse, men kan også forårsake en rekke ødeleggende miljøeffekter. Kina er verdens største produsent av karbondioksid og rett bak kommer USA som en god nummer to.

Vi må ta problemene som luftforurensing faktisk fører med seg på alvor og vi må gjøre alt vi kan for en friskere fremtid for alle på jorda.

Og som nevnt kan hamp brukes som papirkilde og eliminerer behovet for klorbleking – som er en direkte årsak til overflødig karbondioksid i miljøet.

14) Hamp kan vokse og trives i de fleste miljøer

Tenk deg om det fantes en avling som kunne dyrkes nesten hvor som helst i verden. Og tenk om denne avlingen ikke krevde beskjæring, ikke krevde sprøytemiddel i det hele tatt og på tross av dette kunne bidra til å produsere over 25.000 forskjellige produkter. Ta en titt på noe av det som kan lages av hamp her.

Hamp er en utrolig slitesterk plante og trives nesten hvor som helst i verden! Les mer her.

Da hemp trives i de aller fleste miljøer, er det store muligheter for å dyrke lokalt som igjen styrker økonomien og velferden i landet det produseres i. Hamp + bærekraftig fremtid=sant.

15) Hamp kan bidra til å jevne ut verdens sultkatastrofe

hemp_seeds_flickr.jpg

Hamp kan bremse sultkatastrofen i verden

Globalt er det ca. 795 millioner mennesker som er underernært grunnet matmangel. I utviklingsland (hvor 92 % av barna bor) vil 30 av 100 mennesker oppleve forstyrret vekst på grunn av mangel på ernæring. Dette kan du lese mer om i denne rapporten fra 2014. (Human Development Report)

Hamp er ikke bare billig, det kan dyrkes nesten hvor som helst. Faktisk er hampfrø ansett for å være en av de mest næringsrike matkildene på denne planeten. Hampfrø er fulle av proteiner som igjen gir tilskudd av aminosyrer, vitaminer og mye mer! Les mer om jordbrukets historie her.

I tillegg kan hampfrø også produsere to viktige matvarer - olje og mel. Hamp er altså meget allsidig samtidig som det er veldig næringsrik.

Dyrking av hamp kan forbedre kvaliteten av folks liv over hele verden, spesielt hvis vi vurderer det store antallet mennesker som ikke bare kan dra nytte av hamp i industrien, men også næringen som denne planten gir via mat.

Mennesket har dyrket hamp i tusenvis av år. Noen antropologer mener at hamp var de første landbruksavlingene som ble kultivert av mennesker, for over tolv tusen år siden.

Er på tide at vi finner tilbake til våre røtter?

Bytte til hamp-produkter kan ikke løse alle verdens problemer, men det er en god start. Hamp har potensiale til å etterlate en renere og grønnere planet for fremtidige generasjoner. Så hva venter vi på? Det er på tide å la hampen skinne en gang for alle.

Del denne artikkelen med noen du kjenner hvis du er enig i at hamp kan forandre verden, hjelp oss å spre budskapet!

En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.

- Gro Harlem Bruntland

Lær mer om alle mulighetene vi har med industrihamp i denne informative videoen fra International Hemp Solutions.

Under kan du se et prosjekt Benjamin Von Wong laget for å belyse og skape oppmerksomhet rundt plastikkproblematikken vi har i verden i dag.

Benjamin Von Wong is notorious for documenting his intrepid adventures and epic photography. His hyper-realistic art style captures the hearts and minds of viewers in a fusion of special effects and innovative concepts specifically designed to go viral and drive conversation. Benjamin's background in engineering gives him a unique edge for creative problem solving, where technical challenges become friendly competition. Fueled by his passion to connect with people, he has an affinity for sharing engaging stories in novel ways. He is currently focused on conservation and social impact projects.

Link til prosjekt

Under ser du en Illustrasjon/ tidslinje over hampens historie i Amerika

Er du enig? Hamp må inn i industrien igjen!

Diskuter og del!

-Line Bliksås, Normal Norge