18 grunner for fjerning av forbudet

Det snakkes mye om regulering, legalisering, avkriminalisering og rus-reform i disse dager. Dette er positivt for oss som kjemper for saken, men vi henger fortsatt litt etter her oppe i nord, I Norge spesielt, råder det stor uenighet blant politikerne og folket når det snakkes om oppheving av totalforbudet. Debatten er i gang og fagfolk enes. Cannabisforbudet skader mer enn det hjelper. Vi er på rett vei og vi mener det er på høy tid med endring nå som vi har informasjon om hvordan og hvem forbudet rammer. Vi ser med positive øyne fremover og jobber videre med saken vår, fornuftig regulering av cannabis. 

Nestleder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Åsberg skrev i sommer et debattinnlegg i Aftenposten om problematikken rundt kontrollskader fra forbudet, det kan du lese her.

Nederland feiret i 2018 Cannabis Liberation Day for tiende år på rad. Feiringen er arrangert av paraplyorganisasjonen VOC Netherlands eller Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (Alliansen For Oppheving av Cannabisforbudet). Alle nederlandske statsborgere og organisasjoner kan melde seg inn i VOC Netherlands og alle har det et felles mål:

Å FJERNE CANNABIS FRA STRAFFELOVEN!

Derric Bergman, leder og grunnlegger VOC Netherlands

The world has really changed, and we believe legalization of cannabis has become inevitable here in the Netherlands

— - Derrick Bergman, founder of the VOC
 

Her kan du se hvilke 18 argumentene VOC Netherlands har listet opp FOR heving cannabisforbudet

 

1.

Forbudet mot cannabis bidrar fortsatt til at det svarte markedet blomster. I Nederland er alle ledd i prosessen frem til planten blir levert innafor døren til en coffeshop, i strid med loven. Dette fører til ubehagelige situasjoner for sluttbrukeren og mindreårige får lett tilgang i et uregulert, svart marked.

2.

Forbudet mot cannabis gjør dyrking i stor skala til en lukrativ inntektskilde for kriminelle organisasjoner og der blir midlene brukt til annen kriminell virksomhet og hvitvasking av penger.

3.

Forbudet mot cannabis fremmer kriminell og asosial oppførsel og konflikter løses ofte med vold.

Foto: Shutterstock

4.

Forbudet mot cannabis fører til høyere potens i den psykoaktive komponenten Tetrahydrocannabinoid (THC). Produsentene risikerer mye og det gjenspeiles i produktets pris og styrke. Dette merker vi spesielt når myndigheter strammer inn forbudet. Det kalles The Iron Law of Prohibition og du kan lese om hvordan narkotiske stoffer blir mer potente når myndighetene strammer inn, her.

5.

Forbudet mot cannabis fører til at turister samles ved grenseovergangene og såkalte *drug runners* fører cannabis ulovlig over. Dette kan løses ved oppheving av forbudet og opprettelse av regulerte utsalgssteder med kvalitetskontroll.

6.

Forbudet mot cannabis stjeler masse ressurser fra rettsapparatet og politimyndighetene samtidig som noen av metodene som blir brukt er i strid med- og begrenser personlig frihet, menneskerettigheter og loven selv.

Foto: Shutterstock

7.

Forbudet mot cannabis kan IKKE rettferdiggjøre kostnadene det fører med seg. Vi ser at forbudet fungerer mot sin hensikt med  resultatene vi har fått hittil. Målet er å drastisk minske det man kaller *supply and demand*, men dette har fungert mot sin hensikt – likevel står forbudet mot cannabis sterkt, uten at noen stiller spørsmål ved det. Forbudet skader der det hevder å skulle hjelpe. Du kan lese mer om de negative konsekvensene her.

8.

Forbudet mot cannabis svekker troverdigheten til myndighetene og staten da cannabis allerede er godt etablert i samfunnet.

9.

Det globale forbudet mot cannabis er en av milepælene til den USA-dominerte krigen mot narkotika (War on Drugs). Dette har ført til grove overtredelser av menneskerettigheter verden over og har ødelagt strukturen og sikkerheten i land som produserer i stor skala.

Næringsrike proteiner fra hamp-frø kan bremse verdens sultkatastrofe

10.

Forbudet mot cannabis stopper utviklingen av industrihamp som kan bidra til en bærekraftig fremtid. Hamp kan blant annet brukes til å produsere et biologisk, nedbrytbart alternativ til plastikk. Hamp kan også sterkt redusere den negative innvirkningen på miljøet fra den industrielle revolusjonen samtidig som man kan produserer miljøvennlig og bærekraftig bio-drivstoff. Se illustrasjon på bilde lenger ned.

11.

Forbudet mot cannabis gjør det umulig å utføre standardiserte tester på cannabisprodukter. Resultatet er at nesten ingen krav om kvalitet, virkning og innhold følges.

12.

Forbudet mot cannabis fører til uønskede metoder når det gjelder dyrking og produksjon, som igjen kan påvirke helsen til sluttbruker.

 
Hode med cannabisblad lisensfri.jpg

På tide å tenke nytt?

Forbudet skader der det hevder å skulle hjelpe.

 

13.

Forbudet mot cannabis kriminaliserer sluttbrukeren. (I Nederland ca. 1 million mennesker, Norge ca. 860.000 mennesker.) Dette har negative sosiale konsekvenser for de det gjelder og forholdet til familie, venner og kollegaer kan bli påvirket negativt. Kontrollskadene fra forbudet skader mer enn planten selv og forbudet skader de som det påstår å skulle hjelpe. Ta en titt på vår undersøkelse om *den norske cannabisbrukeren* her.

 

14.

Forbudet mot cannabis er i direkte strid med ytringsfriheten.

Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene, men det finnes også begrensninger. Vi tar den kanskje for gitt i Norge i dag, men det er takket være noen veldig engasjerte og sterke mennesker som har kjempet for dette før oss. Denne revolusjonen har ikke funnet sted over hele verden, og det er derfor vi må fortsette å kjempe for det. Ingen bør være redd for å si meningen sin, og alle bør ha mulighet til å stå opp for det de tror på eller hvis de opplever urett.

 

15.

Forbudet mot cannabis legitimerer spredning av feilinformasjon og propaganda uten at man får testet troverdigheten eller sannheten bak det som blir presentert. Forbudet rettferdiggjør håndhevelsen av tiltak som er satt i verk basert på denne informasjonen.

 
 

16.

Forbudet mot cannabis strider mot alle menneskers rett til å få tilgang til nødvendige medisiner på markedet for å holde symptomer i sjakk eller for å forebygge sykdom og opprettholde best mulig helse.

 

17.

Forbudet mot cannabis innskrenker legers mulighet til å skrive ut medisin til pasienter som kan få god effekt av medisinsk cannabis samtidig som forbudet utsetter prosessen som det er å få spredd informasjon til pasienter om at cannabis kan fungere utmerket for en rekke sykdommer og tilstander. Her er en undersøkelse vi gjennomførte i 2018 for å samle informasjon om hvilke sykdommer og tilstander norske pasienter behandler med cannabis.

 
Capture.jpg

2018

Vår undersøkelse fra 2018 gir en indikasjon på hvilke lidelser nordmenn behandler med cannabis

 

18.

Forbudet mot cannabis gjør det umulig for staten å tjene på skatter og avgifter som cannabisplanten kan generere.

I 2018 fikk staten inn 20,9 milliarder fra avgifter på alkohol og tobakk. (Se artikkel fra Aftenposten om statsbudsjettet 2018 her) Hva om cannabis kunne generert like mye eller mer - uten de alvorlige helseskadene som vi vet oppstår som følge av alkohol og tobakkbruk, selv i små mengder.


Under får du et utdrag fra en artikkel publisert av LUHM  - 2014

Det norske cannabismarkedet

2014 12 AUGUST

av

LUHM

Korrupsjon og hvitvasking er et stort samfunnsproblem

Dagens Næringsliv hadde i juni 2014 en veldig interessant reportasje om det illegale cannabismarkedet, korrupsjon og hvitvasking:

«Hvis Cappelen har importert og solgt 20 tonn hasj, som han selv sier, så kan han ha tjent mellom 200 og 300 millioner kroner [..] Det er også mange mellomledd som skal ha sin del av fortjenesten [..] Det er enorme summer som må hvitvaskes og gjøres legitime før de kan settes i lovlig sirkulasjon. I avhør hevdet han å ha bestukket en av Oslo-politiets mest profilerte ledere med millioner av kroner.»

«Tenk hva dette betyr for den organiserte kriminaliteten i Norge. De minoritetetniske gjengene, Hells Angels, en rekke andre kriminelle over hele landet har levd godt av hasj, de sier – hasj, det er melkekua vår.»

— -Professor Willy Pedersen
 

Jack Blum, som er ekspert på hvitvasking av økonomisk kriminalitet, sa allerede for mange år siden:

 
«I alle land hvor det finnes narkotikaproblemer vil det være korrupsjonsproblemer knyttet til dette. Over alt hvor det foregår ulovlig import av narkotika blir politiske aktører på et eller annet nivå, offentlige tjenestemenn og politi betalt. Tro ikke annet. Det oppstår i alle land hvor dette pågår. Pengebeløp som disse menneskene har tilgjengelig er en trussel mot demokratiet overalt.» Det norske cannabismarkedet må sees i et globalt perspektiv, vi kan ikke avgrense oss fra resten av verden.
— Jack Blum
 

Hamp er en av våre mest bærekraftige ressurser

Digital infographic source unknown, but the original hemp poster can be credited and ordered from the National Hemp Association.

Digital infographic source unknown, but the original hemp poster can be credited and ordered from the National Hemp Association.

 

Her er vår oversikt negative konsekvensene fra forbudet her i Norge

 

Det er lite som skiller forbryteren og helten når de stilles overfor de samme moralske dilemmaene.

Jo Nesbø


Her knuser Kurzgesagt – (In a Nutshell) 3 av de mest brukte argumentene for opprettholdelse av et forbud

 
We take a fair look at some of the best counter arguments for legalization and see how they hold up in review.