Mange har gode resultater med bruk av cannabis for psykiske lidelser, likevel får de det aldri utskrevet. Les hvorfor her

Mari* ble diagnostisert med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse når hun var 37 år gammel. Hun oppdaget at cannabis hjelper henne å fokusere bedre og har bedre effekter enn andre, lovlige medisiner. Dessverre må hun kjøpe cannabis fra det svarte markedet fordi hun ikke passer inn i den begrensede målgruppen som kan få stoffet på lovlige måter. Hvorfor kan hun ikke få medisinsk cannabis skrevet ut fra legen eller psykologen når hun, og tusenvis av andre pasienter som sliter med medfødte tilstander og psykiske lidelser, vet at medisinsk cannabis virker for dem? Det er flere grunner til dette.

Cannabis er ikke aktuelt som behandling for psykiske lidelser

I Normal kommer vi jevnlig i kontakt med individer som bruker cannabis medisinsk. For å hjelpe de som sliter med psykiske eller fysiske lidelser, prøvde vi tidligere i 2018 å etablere et samarbeid med Expat Medical Center i Amsterdam. Vi fikk dette til svar:

“We are not looking for customers from your country. If they fall under the very strict protocol, they are welcome to book and appointment and if the doctor feels he can prescribe medical cannabis, it will be done. The papers to travel with are supplied by us if there is indeed a prescription made... we do not treat PSYCHOLOGICAL issues with cannabis, to be very clear about this issue.”

Vi fikk en slik melding fra Norsk Psykiatrisk Forening når vi inviterte dem til miniseminaret vårt om medisinsk cannabis:

Hei

Takk for info. Cannabis er nok ikke aktuelt som behandling av psykiske lidelser ut fra den kunnskapen vi har idag. Men jeg skal videresende info til gruppen av psykiatere som arbeider med psykiatri innen den somatiske helsetjenesten.

Mvh F. M., MD, Norsk Psykiatrisk Forening

Selv om helsepersonell ikke vurderer cannabis for psykiske lidelser, er det ganske mange pasienter som gjør det. Vår undersøkelse blant norske medisinske cannabisbrukere viser at 4 av de 5 oftest nevnte lidelsene behandlet med cannabis er psykiske. (1)

5vanligste.png

Det ser ut til at ganske mange opplever positive effekter med cannabis. Hva sier forskningen? Basert på våre forsøk på å finne relevante studier, må vi konkludere at det ikke er så mye.

Lite forskning er gjort om temaet, og det som er gjort er ikke konklusivt

I 2014 kom forskningsresultatene “PTSD symptom reports of patients evaluated for the New Mexico Medical Cannabis Program.” Målet var å rapportere og analysere data om PTSD-symptomer samlet fra 80 psykiatriske evalueringer mellom 2009 og 2011. Forskerne fant mer enn 75% reduksjon i PTSD-symptomer for pasienter som brukte cannabis sammenholdt med de som ikke brukte. (kilde>>)

Det finnes dessverre lite slik forskning. Selv om det er noen studier gjennomført om effektene av cannabis på psykiske lidelser, har vi ikke funnet kliniske studier som definitivt konkluderer angående effekten av cannabis. Hva vi har funnet er en rekke studier som viser positive effekter av cannabis på angst, Tourettes, Parkinsons, depresjon og ADHD, men som likevel ikke er konklusive.

Vi ser at det er et behov for mer forskning som vurderer bruken av medisinsk cannabis for psykiske lidelser også her i Norge, men det er vanskelig å forske på et stoff under totalforbudet. Dette fører oss til neste problemstilling:

Samfunnets motstand mot cannabis hjelper ikke pasientene

Per i dag er 44% av norske cannabisbrukere redde for at legen finner ut om sitt bruk. (2) Dette er ikke overraskende, etter å vite at taushetsplikt for leger er ikke bindende ved enkelte tilfeller som for eksempel når legen tviler på at pasienter fyller helsekravene til kjøring. Et slikt tilfelle kan føre til at pasienten kan miste førerkortet eller bli tvunget til jevnlig levering av urinprøver som resultat av at han/hun fortalte legen om sitt cannabisbruk. Dette kan videre medføre at pasienter mister jobben sin.

En må ikke ha førerkort for å oppleve ukomfortable situasjoner, motstand og misforståelse fra legen. Her er en kort historie som en medisinsk cannabisbruker har delt med oss:

Har slitt en del med selvskading og cannabis er eneste midlet som har gjort at jeg har holdt meg fri for selvskading i 1 år nå. Men DPS, Psykolog og diverse nav saksbehandlere mente at det ikke er noe behov for psykologisk hjelp, at problemene mine stammer fra cannabis og ikke ifra traumer, vold og overgrep i barndommen. Nav sammen med DPS kunne bare tilby meg behandling hos PUT (Psykiatrisk ungdomsteam, sic.) for rusbehandling og ikke for behandling mot selvskadingen min... 

Anonym

Vi har fått inn hundrevis av sånne historier. Du kan lese dem ved å laste ned rapporten vår>>

Pasienter må skjule bruken ikke bare fra legen, men også fra de fleste i samfunnet. I underøkelsen vår fant vi ut at stigmatisering, ekskludering og fordommer er de oftest nevnte problemstillinger cannabisbrukere opplever i hverdagen. (3).

dobeltstigma.png

Å leve i frykt for å bli straffet og diskriminert for å selvmedisinere med cannabis kan ha alvorlige konsekvenser for de som allerede sliter med en psykisk lidelse. Psychiatric Times skriver følgende betimelige observasjon:

Patients may feel stigmatized not only by their mental disorder, but also by their cannabis use, and may be reluctant to discuss it with their provider for fear of being denied treatment or labeled a substance abuser in need of rehab. Open discussions between psychiatrist and patient about the patient’s cannabis use can potentially be beneficial, especially if the psychiatrist is receptive to learning about the perceived benefits of using cannabis. (kilde>>)

Hva kan være løsningen?

I dag må Mari og alle de andre pasientene som selvmedisinerer med cannabis for lidelsene sine kjøpe medisinen på det svarte markedet, støtte kriminelle miljø og innta ukontrollert stoff. I tillegg mottar de moralisering, misforståelse og motstand fra storsamfunnet. Hva kan være løsningen her? Her er våre idéer:

  • Mer forskning på bruken av cannabis for psykiske lidelser, også i Norge. Det er tydelig at mange selvmedisinerer med cannabis for psykiske lidelser, søvnproblemer og medfødte tilstander. Med grundig forskning kan vi få effektene dokumentert og øke sansynligheten for at brukere kan få medisin forskrevet fra legen.

  • Bedre opplæring om cannabis for helsepersonell. Leger og psykologer mottar lite oppdatert informasjon om cannabis. Mer kunnskap blant helsepersonell fører til at pasienter vil bli bedre ivaretatt.

  • Mer folkeopplysning om medisinsk cannabis. Det er kritisk at storsamfunnet utvikler en bedre froståelse mot cannabisbrukere. For at mennesker med psykiske problemer har et bedre liv, bør de møte med empati istedetfor moralisering.


Vi arrangerer foredrag og debatt om medisinsk cannabis for psykiske lidelser på Verdensdagen for Psykisk Helse, 10 oktober 2019, Oslo. Deltakelse er gratis. Les mer og bli med her>>


Notat:

Navn er endret for å beskytte “Maris” identitet.

Kilde for (1)(2)(3) finnes her>>