3 500 000 kr å holde en ikke-voldelig kriminell i fengsel

En soningsplass i Norge koster i gjennomsnitt samfunnet ca 2400 kroner dagen (kilde>>), litt avhengig av hvilket distrikt man hører til - og dette gjelder uansett hvilken forbrytelse man har begått. Prisen er den samme. I går startet Bjørn Dahl (cannabis-aktivist, medisinsk bruker og øko-bonde) på sin første dag i fengsel.

Han skal sone en dom på 4 år for forsøk på transport av 57 kg hasj fra øst til vest i Norge. 

Dette er et resultat av dagens, norske lovgivning. Både situasjonen i seg selv og konsekvensene av det som har skjedd er uheldig og kunne ha vært unngått med mer hensiktsmessig lovgiving og bedre oppfølging på et tidligere tidspunkt.

Bjørn er tidligere barnevernsbarn og han har trøblete psyke på grunn av alvorlige ting som har hendt han tidligere i livet. I dag bruker han cannabis som medisin for å kunne klare hverdagen med PTSD.

Det koster staten ca. NOK 3 500 400 kr de fire årene vi har han innsatt i fengsel - og dette er det du og jeg som betaler for gjennom skatteseddelen.

Disse spørsmålene stiller vi oss:

Er dette fornuftig bruk av samfunnets ressurser?

Er norsk lovgiving og håndhevingen av denne fornuftig og formålstjenestlig?