Norge trenger flere blodgivere, men likevel ekskluderes cannabisbrukere i ett år, tilsynelatende uten en medisinsk årsak

I 2015 bestemte jeg meg for å gjøre noe godt og gi blod.Har du prøvd å gi blod? Det er ikke verdens raskeste og enkleste prosess. Du melder deg på nettsiden, og blir oppringt noen dager etter for å avtale tidspunkt. Jeg har fleksibel arbeidstid, men likevel var det ikke mulig å få en avtale før 6 uker senere. Da jeg dukket opp i lokalet måtte jeg fylle ut et langt og detaljert skjema, laget for at helsepersonell skal kunne vurdere om jeg er kvalifisert som blodgiver eller ikke.

Da kom spørsmålet “Har du den siste tiden brukt narkotiske midler som ikke injiseres?” Hmmmm.. Det fikk meg å tenke. Vel, jeg hadde en avslappende fredagskveld med noen venner for ca. en måned siden hvor vi delt en hookah med bittelitt cannabis strødd på toppen. Jeg visste ikke helt om det hadde betydning, så jeg lot spørsmålet stå åpent. Jeg tenkte jeg kunne spørre sykepleieren etterpå.

Jeg fortsatt videre med spørsmålene. Jeg lever kjempesunt, ruser meg sjelden. Kun litt alkohol og litt cannabis omtrent en gang i måneden. Jeg er frisk, har ikke oppholdt meg i risikoområder og var på alle andre områder kvalifisert til å gi blod. Jeg tenkte derfor at det ikke ville være et problem.

Da skjemaet var fylt ut gikk sykepleieren gjennom alle spørsmål igjen med meg. Da hun kom til “Har du brukt narkotiske midler som ikke injiseres?” fortalte hun meg at jeg er 11 måneder i karantene og ikke kan gi blod. Personer som har hatt sporadisk/engangsbruk av narkotiske midler som ikke injiseres får 1 års karantene fordi det det er et rusmiddel og det er en risikofaktor.

Jeg spurte hva slags risiko det var snakk om, eller hva cannabis gjør med blodet mitt som gjør det risikabelt å bruke ved blodoverføring, men jeg fikk ikke svar. Det føltes ikke riktig. Er det ikke teknisk sett samme risiko som ved å dele sigaretter? Men å dele sigaretter ekskluderer deg ikke fra å gi blod. Handler det om at det du gjør mens du er påvirket kan defineres som en risiko? I så fall burde det vel også være karantene ved bruk av alkohol, men det er det ikke.

Er det en medisinsk årsak til den lange karantenetiden? I så fall burde det vel være tilsvarende karantene i hele verden? Får man karantene hvis man røyker weed av og til overalt? Ser ikke sånn ut. La oss se på hvordan dette praktiseres rundt omkring i verden.

Cannabis VS Blodgiving - Reglene rundt verden

USA

American Red Cross gir ikke karantene basert på cannabisrøyking. Kilde>>

Folkene i Leafy (verdens største cannabis informasjonsressurs nettside) ringt opp representativer i USA for å bekrefte at du KAN gi blod selvom du røyker weed (men du bør ikke dukke opp påvirket. Makes sense.) Kilde>>

Nederland:

Du kan gi blod hvis du bruker cannabis av og til. Du kan ikke være påvirket under bloddonasjonen. Med en avhengighetslidelse kan du ikke være en donor. Kilde>>

UK

De sier ikke noe om ikke-injiserende rusmidler.

ISMOKE media ringte opp den riktige personen og fikk bekreftet at cannabisrøyking i seg selv ikke ekskluderer fra blodgiving. Les her>>

Danmark

Bloddonor.dk skriver:

“Har donor røget eller spist narkotika (hash, marihuana, amfetamin, heroin, LSD, extasy, fantasy mm.) medfører det 1 måneds karantæne fra seneste indtagelse (hash dog 1 døgn).

Indtagelse af hash medfører 1 døgns karantæne, men bruges hash flere gange om ugen, giver det 1 måneds karantæne.”

Kilde>>

Australia

Ofte stilte spørsmål: “Can I donate blood even if I have taken recreational drugs? Maybe. It depends on the type of drug and how and when it was taken. If you have ever injected drugs not prescribed by a registered medical practitioner, even once, you’re not eligible to donate.

The Blood Service values your privacy and we are only interested in your safety as a donor and the safety of the blood you donate. All donor interviews are conducted in private and confidentiality is maintained.” Kilde>>

New Zealand

“NZBS does not want blood that contains any non-prescription drugs that might produce adverse effects in people who receive the blood. This includes .. cannabis.

Depending on the drug and usage you may be able to donate in the future. You will need to discuss this with a Donor Nurse in a confidential interview “

Det høres ut som et ”Kanskje”. I hvertfall ikke en 12 måneders karantene. Kilde>>

Portugal

Jeg var overrasket at et land med en så liberal ruspolitikk har så strenge karanteneregler ifm blodgiving:

Av og til forbruk av cannabis (1 eller 2 ganger i det siste året) fører til 15 dagers karantene.

Moderat eller vanlig forbruk (2 ganger per måned eller oftere) fører til 6 måneders karantene. (Kilde>>)

Den eneste som oppga en årsak til karantenen er at forbruket kan være forbundet med risikoatferd. Nå er jeg veldig nysgjerrig hvordan risiko defineres.

Spania

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid skriver: "Bruk av cannabis er ikke et hinder for å donere blod. Det kan doneres så lenge det har vært minst 24 timer siden siste forbruk og det ikke er symptomer på påvirkning." Kilde>>

Italia

Italienerne har en 52 siders veiledning som kartlegger behovet for karantene i ulike tilfeller, men de skriver ingenting om cannabis eller ikke-injiserende rusmidler.

En annen kilde skriver at av-og-til bruk fører til 4 måneders karantene, kontinuerlig cannabisbruk fører til totalforbud mot blodgiving. De definerer ikke hva “av og til” og “kontinuerlig” betyr. Hva hvis jeg bruker cannabis av og til kontinuerlig?

Screen-Shot-2018-05-26-at-12.11.44.png

Oppsummering:

Alle land jeg sjekket ekskluderer injiserende rusmiddelbrukere fordi de har økt risiko for noen type alvorlige sykdom som kan overføres via blodsmitte.

Det er ganske mange land som ikke ekskluderer, eller ikke nødvendigvis ekskluderer donorer basert på cannabis bruk. Men stiller krav om å være upåvirket under selve blodgivningen.

Så hvorfor har vi et års karantene?

Etter å ha lest alle disse ulike karantenereglene er jeg veldig nysgjerrig på hvilke vitenskapelige studier hver enkelt lands myndighetene bruker for å sette opp karanteneregler, så jeg spurte GiBlod.no og Sanquin Research (de står ansvarlig for blodgiving i Nederland) om å sende meg studiene som står som årsak for karantenen.

Sanquin Research svarte følgende

“I did a quick search in Dutch language databases on use of soft drugs and blood donation, but couldn’t find anything. I have forwarded your mail to the Dept. donor medicine of Sanquin Blood Bank, may be they know of such studies.”

Giblod svarte følgende:

"Den regelen er tatt ut fra  «Veileder for transfusjonstjenesten i Norge», utgitt av Helsedirektoratet. Veilederen er basert på Blodforskriften som igjen er basert på EUs regelverk. Blodbanken i Norge har plikt til å følge Blodforskriften.

Som du ser, har disse reglene blitt bestemt langt opp i systemet. Vi kjenner til mange av grunnlaget for disse bestemmelsene, men akkurat den regelen her har vi dessverre ikke kjennskap til disse vitenskapelige studiene som er grunnlaget for regelen. Du kan forsøke å henvende deg til Helsedirektoratet for å spørre der."

Vi følger EUs regelverk, sier de. Men EUs regelverk for blodgivning sier ingenting om rusmidler som ikke injiseres. Ingenting. Altså, det nevnes ikke i det hele tatt.

Se selv. Her ligger en kopi avEU Blood Transfusion Guide - Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components. Jeg lastet det ned og lest gjennom delene som snakker om midlertidlig eller permanent utsettelse, også leste alle deler hvor ordet «drug» dukket opp, men fant ikke noe om ikke-injiserende rusmidler bortsett fra krav om å være upåvirket under selve blodgivningen.

Helsedirektoratet svarte følgende:

Spontan bruk av ulike narkotiske stoffer som ikke injiseres vurderes som en potensiell risikosituasjon. På generelt grunnlag og for å utelukke mulig risiko for mottaker av blod og blodkomponenter er karantene satt til 1 år uavhengig av substans. De ulike stoffene er altså ikke vurdert hver for seg.

Vi går nå gjennom veilederen for transfusjonstjenesten for å oppdatere og vil bl.a. se nærmere på ulike karantenebestemmelser.

Så vet jeg fremdeles ikke hva karantenereglene baseres på, men det er lovende å lese at de skal se nærmere på ulike karantenebestemmelser.

I mellomtiden fikk jeg å lese dette:

Screen-Shot-2018-03-07-at-14.41.22.png

Vi har kritisk la beholdning av blod i blodbankene, men likevel avvises mange potensielle giver på grunn av et ikke-problematisk cannabisbruk tilsynelatende uten en konkret årsak. Dette er et systematisk problem som burde tas tak i. Blod redder liv! Norge må vurdere å senke karantenekravene for ikke-injiserende rusbruk - det er både i tråd med EUs regelverk for blodgivning og et skritt på veien mot å øke beholdningen i blodbankene våre.

Hva mener du? Stem her>>