Slik ser en ruskontrakt ut

Det er svært ulik praksis i forhold til gjennomføring av ruskontrakt i ulike politidistrikt. Her kan du se noen eksempler. Utifra hva vi kan se er er det ulik varighet, ulikt hvor ofte og hvordan kontroll gjennomføres og det varierer om det tas stikkprøver. Man må i tillegg si fra seg ulike rettigheter slik at offentlige myndigheter fritt kan utveksle informasjon seg i mellom. Kontraktene fremstår som inngripende og rettighetskrenkende. I en av kontraktene heter det seg at det «samtykkes i fritak for taushetsplikt og at følgende instanser/personer kan få og gi opplysninger om ungdommen: (politi, foresatte om over 18 år, fastlege, psykisk helsearbeid, NAV, representant for skolen, barnevernet, andre osv)».