Normals innspill på dialogmøtet i forkant av CND (2017)

Den 23. februar inviterte Helse- og omsorgsdepartementet til dialogmøte med sivilt samfunn i forkant av forhandlingene i narkotikakommisjonen i mars. Leder for International Drug Policy Consortium, Ann Fordham, holdt hovedinnlegget. De som vanligvis er mot reform hadde på årets møte en mildere tone enn vanlig, og det var bare én av dem som aktivt argumenterte mot avkriminalisering. Normal holdt dette innlegget: I arbeidet med ruspolitikk i CND og frem mot UNGASS i 2019 er det viktig at Norge går foran med et godt eksempel, og rydder opp hjemme før man forteller andre land hva de skal gjøre.

Dialogmøte med sivilt samfunn i forkant av CND i mars.

Å ruse seg er en naturlig del ved det å være menneske, og rusmidler har en sentral plass i menneskenes historie.

Hva samfunnet anser som rett og galt er ikke statisk. Verden over er man i ferd med å komme til en erkjennelse av at krigen mot rusmidler har vært et feiltrinn. På mange måter er vår bevegelse der homobevegelsen var på 70-tallet - bruk av rusmidler er i ferd med å gå fra å være kriminelt, til å bli definert som en sykdom, for å til slutt bli akseptert.

I samfunn uten aksept for homofili ser vi dårligere helse blant homofile. Vi ser at mange sliter med skamfølelse, vi ser større utbredelse av smittsomme sykdommer - og vi ser at dem det gjelder kvier seg for å oppsøke helsetjenester. Det samme opplever brukere av illegale rusmidler idag - både dem som har et rusproblem, og dem som ikke har det.

Vi er glade for at Bent Høie og Høyre har tatt signalene fra brukerorganisasjonene, Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter på alvor og anbefalt å avkriminalisere personlig bruk og besittelse av rusmidler.

Derimot syns vi det er bekymringsverdig at Arbeiderpartiet i sitt nyeste programforslag tar til orde for at brukere uten problemer fortsatt skal straffes. I det offentlige ordskiftet er det stort sett to brukergrupper som blir diskutert - de tunge og de unge - alle i mellom blir glemt, selv om denne gruppen utgjør 90% av brukerne.

Normal ser ikke poenget med å gi dem som ikke har et problem et problem de ikke hadde fra før. Om ikke avkriminalisering gjelder alle, vil man ikke oppnå ønsket effekt - det er også et spørsmål om grunnleggende rettigheter.

Norge må derfor gå inn for en reell avkriminalisering uten sanksjoner, med et tilgjengelig og frivillig hjelpetilbud, og jobbe for at det offentlige i større grad blir i stand til å skille mellom problematisk og ikke-problematisk bruk.

I CND er det viktig for Normal at:

  • Norge inkluderer organisasjonene på reformvennlig side som representanter for sivilsamfunnet i FN.
  • At Norge aksepterer at enkelte land, som Canada, velger å lovliggjøre og regulere cannabis.
  • At Norge jobber for at medisinsk cannabis skal bli tilgjengelig for dem som har behov for det.
  • At Norge aktivt jobber for avkriminalisering og mot stigma mot rusmiddelbrukere internasjonalt - og for en slutt på den umennskelige ruspolitikken vi ser blant annet på Filippinene.

Normals aller viktigste budskap er at cannabisbrukere er helt vanlige mennesker - som deg og meg - som ikke gjør noe galt, og som har krav på å slippe forfølgelse og kriminalisering.