Faren ved sterk cannabis er overdrevet

wonderlandforever (CC BY-NC-ND 2.0, FlickR) Tolldirektør Bjørn Røse hevdet overfor NRK den 5. juli at dagens cannabis er «mye sterkere, mer vanedannende og ... farligere.»

Media har i flere år hatt skremmende oppslag om de angivelige farene ved dagens sterkere cannabis, men faren forbundet med sterk cannabis er overdrevet.

Cannabis er generelt sett veldig trygt, og mye tryggere enn alkohol. Stoffet gir ikke økt virkning etter et visst inntak. Det er en begrensning på hvor ruset det er mulig å bli med cannabis, og om folk får i seg for mye, sovner de som regel bare. Cannabis har svært lav giftvirkning. Kort fortalt er det umulig å ta overdose eller få organskade, slik man kan med mange andre rusmidler, alkohol inkludert.

Mange justerer inntaket og bruker mindre cannabis om den er sterk. Resultatet er mindre lungebelastende røyking. Sterk cannabis kan altså være en fordel, heller enn en ulempe.

Det er verdt å nevne at det heller ikke er helt sant at cannabisen idag er sterkere; mye av hasjen som ble omsatt på 1970-tallet, særlig den som var av god kvalitet, var også sterk. Hasj har tradisjonelt vært et konsentrert cannabisprodukt sammenliknet med marihuana, og det er hasj som har dominert markedet i Norge.

For en tid tilbake var det store mediaoppslag om en undersøkelse av Robin Murray, og det ble hevdet at høypotent cannabis skader hjernen. Det de fleste ikke fikk med seg, er at studien ble fremstilt feil i mediene. Murray hadde ikke sett på om de strukturelle endringene forårsaker skade eller negative virkninger, og det trengs dessuten flere studier for å bekrefte funnene. Andre undersøkelser har vist at det å overdrive inntaket av ost og sukker eller drikke for mye alkohol også kan forårsake endringer i hjernen.

Sterk cannabis er et forbudsskapt problem. Kriminelle vil alltid velge sterkere varianter som opptar mindre plass, og dermed løpe mindre risiko. Noe de også gjorde under forbudstiden, da sterk sprit med fusel og slaggstoffer var utbredt og øl og vin mindre vanlig. Som Nils August Andresen nylig påpekte i et intervju med Dagsrevyen opplever vi ikke de samme problemene med alkohol. Alkoholen holder ikke ett år 10 prosent, deretter 30, og så 80. Grunnen til det er at alkohol er regulert av staten.

Svakere alkohol er mer tilgjengelig enn sprit og all alkohol som blir solgt i Norge er merket med alkoholprosent. Dette for å gjøre det tryggere og mer forutsigbart for konsumentene. Vi bør gjøre det samme med cannabis. Akkurat som med alkohol, ville de fleste valgt seg mot svakere varianter om disse var priset deretter. I tillegg til å innføre aldersgrense og andre begrensninger kunne vi satt en øvre grense i styrkegrad, og sørget for at cannabisen på det lovlige markedet hadde et høyere innhold av stoffet cannabidiol, et stoff som kan gjøre cannabisen tryggere.