Mer orwelliansk nytale fra Norge i FN

flag.png

orwell1I det tredje møtet i FNs narkotikakommisjon i Wien, sa Norge «We do, however, believe there is room for a more flexible interpretation of the conventions. We believe this is necessary for future innovations, and will help prevent drug legalisation.» Fleksibel tolkning av narkotikakonvensjonene betyr i realiteten at land kan liberalisere innenfor konvensjonene. Altså ting som legalisering som er «medisinsk» men egentlig til rekreasjonell bruk, som Jamaica gjør, avkriminalisering uten sanksjoner, og liknende.

Norge, derimot, ser ut til å mene at dette betyr at man skal unngå legalisering.

For dette er seneste utspill i det som for mange i reguleringsbevgelsen fremstår som en strøm av orwelliansk nytale. I George Orwell's dystopiske roman 1984 skildret han et fremtidssamfunn der de statlige begrepene og organisasjonene er snudd på hodet. Krig er fred, frihet er trelldom og uvitenhet er styrke. På samme måte ser vi at narkotikaprogram, som likner en form for tvangsbehandling, har blitt kalt frivillig. Og avholdsbevegelsen snakker plutselig om kunnskapsbasert politikk, reduksjon av skader og regulering – selv om de i virkeligheten utviser en inkrementell motstand mot absolutt alle skadereduserende eller demokratiserende reformer det til enhver tid er mulig å være mot uten at det betyr politisk selvmord. Både avholdsbevegelsen og deler av det offisielle Norge forsøker å låne sine kritikere sine ord, og fylle dem med annet innhold.

Nå mener Norge altså at fleksibel tolkning av konvensjonene er nøvendig for å unngå legalisering. Det motsatte av det man har ment når man sier dette hittil.

Norge har et voksende ruspolitisk forklaringsproblem.

Heldigvis var det lyspunkter. Canada forsvarte modig regulering av cannabis på det samme møtet: «Canada has committed to legalize, regulate, and restrict access to marijuana. The current national approach is not working. Canadian youth use cannabis at highest rates. Organized crime reaping the benefits of the illegal marijuana trade. Most Canadians support the government’s commitment.»