Bent Høie mottar oppropet fra brukerorganisasjonene

BtarO.jpg
Den 1. mars ble det arrangert dialogmøte mellom myndighetene og det sivile samfunn i anledning det internasjonale toppmøtet om narkotikapolitikk, UNGASS, i april. På møtet overleverte Arild Knutsen oppropet fra brukerorganisasjonene, som krever avkriminalisering av besittelse og bruk av rusmidler. Helseminister Bent Høie gjentok at avholdsorganisasjonen Actis er det norske sivilsamfunnets representant internasjonalt, en avgjørelse som provoserer mange, og som har blitt kritisert på lederplass i Dagbladet i etterkant. NRK laget et innslag om møtet der Høie og Knutsen blir intervjuet.
BtarO
Normal sin uttalelse på møtet Normal kontaktes jevnlig av fortvilede mennesker som på ulike måter rammes av kriminalisering, stigma og ulike systemovergrep som følge av at cannabis er forbudt.
 
Nå som cannabis er iferd med å bli lovlig utlandet, mener vi nrske myndigheter umiddelbart må avkriminalisere bruk og besittelse til personlig bruk uten nye og inngripende sanksjoner.
 
Norge bør vise vei internasjonalt og gå inn for å legalisere cannabis med streng regulering, For eksempel gjennom spesialutsalg slik vi allerede gjør med alkohol gjennom vinmonopolmodellen.
 
90% av de som bruker cannabis har ingen andre problemer enn at de er kriminalisert, og bør få være i fred. De som får problemer, bør tilbys frivillig hjelp.
 
Human Rights Watch mener forbudet mot bruk strider mot retten til privatliv og uavhengighet. Verdens helseorganisasjon, UNAIDS, FNs høykommisær for menneskerettigheter og spesialrapportøren for retten til helse mener kriminalisering av bruk strider mot retten til helse, og ønsker forbud mot tvangsbehandling og en slutt på ufrivillige urinkontroller.
 
Det er absurd at regjeringen velger å utvide bruken av narkotikaprogram og ruskontrakter, som i myndighetenes egne rapporter karakteriseres som ufrivillige og som er basert på krenkende og inngripende urinkontroller gjort under oppsyn.
 
Ennå mer absurd er det at man skryter av tiltakene både hjemme og i utlandet, som om man fører en progressiv politikk, når det motsatte er tilfellet.
 
Normal, som representerer den største gruppen personer som bruker illegale rusmidler i Norge forventer i fremtiden å bli tatt på alvor og bli inkludert i utformingen av ruspolitikk. Vi kommer til å fortsette å holde norske politikere og byråkrater ansvarlige for det de sier og gjør hjemme og i utlandet.