Ikke sammenheng mellom cannabis og lavere IQ eller karakterer

420-286x300.png

420-286x300En ny og omfattende britisk studie publisert i Journal of psychopharmacology viser at det ikke er noen sammenheng mellom cannabisbruk og IQ eller lavere utdanningsprestasjoner, dersom man justerer for andre faktorer.

2235 tenåringer deltok i studien. De som hadde brukt cannabis mer en 50 ganger skilte seg ikke ut fra de som aldri hadde brukt rusmidlet. Studien viser blant annet at moderat bruk av cannabis kan ha færre negative kognitive virkninger på tenåringer enn man tidligere har trodd.

Mange andre studier viser imidlertid at regelmessig bruk blant tenåringer har større negative virkninger enn hos voksne.