Knark, en svensk historia

linton-235x300.png

Magnus Linton, svensk forfatter bak boken Knark, en svensk historia

«Drottning Silvia får hjälp ner från sin plats på scenen. Och leds ut.»

Magnus Linton har nettopp forklart hvordan den svenske dronningen nærmest besvimte etter å ha sett Kevin Sabet sin presentasjon om hvordan marihuana er i ferd med å legaliseres i USA.

Silvia innledet forbudstilhengernes konferanse i Sverige, World Forum Against Drugs og gjentok familiære svenske visjoner om «a drug free society» og nulltoleranse. Men unikt denne gangen er at nesten hver innleder nevner reguleringsbevegelsen som tidligere i stor grad har blitt ignorert.

«Ska världen ge upp? Eller ska världen bli drogfri?»

«Hon säger det med pitchad emfas, och bara tre minutter inn på tvådagerskonferansen har hon intagit den position, eller snarare ton, som under dagerna som följer ska prägla hela eventet: defensiven, underläget. Överallt i Münchenbryggeriets konferenssalonger på Söder Mälarstrand vilar dessa dagar en känsla av att fäktas mot en motståndares oerhörda, närmast chokerande, offensiv

Knark-216x300Linton sin eksaminasjon av svensk narkotikapolitikk er akkurat som Johann Hari sin bok «Chasing the Scream» en undersøkelse av hvordan Nils Bejerot (det svenske svaret på Harry Anslinger) grunnla en menneskefiendtlig politikk som skapte et skille mellom «de» og «oss». Hvordan skadereduksjon ble ansett å akseptere narkotikabruk. Hvorfor det svenske samfunnet kunne akseptere det, og hva i svensk kultur som kan forklare det.

I motsetning til Hari fremstår ikke Linton som utpreget liberal. Også Linton beskriver inngående forskjellige personlige møter og skjebner, og da særlig møtet med et svensk behandlingsapparat som kaster ut folk for «sidemisbruk» og som motsetter seg evidensbasert behandling. Med mange dødelige utfall. Forfatteren spør hvor mange som har dødd på grunn av den repressive svenske narkotikapolitikken. Han forklarer hvordan stigmaet og svart-hvitt-tankegangen har ledet narkotikabrukere til å bli utestengt fra samfunnet såvel som at man har behandlet hverandre dårlig i svenske familier. Boken konsenterer seg i stor grad om opiatavhengige og deres familier sine utfordringer, og er derfor en meget god bok for alle som er berørt av – eller interessert i, denne problematikken.