Haris kampskrift: «Chasing the Scream»

chasing-the-scream-3-202x300.png

chasing-the-scream-3-202x300Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs kan best beskrives som et kampskrift som motiverer til å jobbe for en narkotikapolitisk revolusjon. I en drivende historie om narkotikakrigens opprinnelse, eskalering og seneste utvikling er Hari både personlig og politisk. På veien viser han et sett med menneskeskjebner, og forsøker å binde dem sammen. Crack-dealeren, barnet som uskyldig befant seg i skuddlinjen og heroinisten som startet et opprør mot myndighetene i Vancouver, for å nevne noen. Harry Anslinger, selve arkitekten bak forbudspolitikken, er en rød tråd i hele historien. Hari har gått gjennom Anslingers personlige notater, og gir oss et unikt blikk inn i sinnet hans. Hans rasisme, hardhendte og udemokratiske metoder og dobbeltmoral beskrives inngående. Den sterkeste av disse historiene handler om hvordan han var medvirkende i den svarte jazzsangerinnen Billie Hollidays død gjennom å nekte henne metadon mot slutten av livet, og hvordan han systematisk gikk etter henne for å hindre henne i å synge sanger om svart frigjøring.

Et annet gjengangstema er hvordan både samfunnet og de som bruker ulovlige rusmidler har mest å tjene på at de behandles som medmennesker, og hvordan riktig medisinering er helt nødvendig for opiatavhengighe. Til slutt skisserer Hari løsninger på situasjonen vi har havnet i. Han forklarer hvordan krigen kan avsluttes. Også her gjennom personlige møter og konkrete forslag om legalisering med ulike reguleringer for hvert stoff. Og det er da det virkelig går opp for meg at boken er et kall, et kampskrift som motiverer leseren til å gjøre noe med situasjonen. Hari avslutter boken med å peke leseren i retning de organisasjonene man kan involvere seg i for å akselerere endringene.

Hari var i Oslo i slutten av november 2014, og holdt foredrag på Chateau Neuf i regi av Morgenbladet, Fritt Ord og Natt & Dag m.fl. Han ga ikke samme foredrag som alle andre steder, men hadde tydelig forberedt seg godt og flettet inn lokalkunnskap. Du kan se foredraget her. Normal hadde en hyggelig lunsj med Hari på Theatercaféen da han var i Oslo der vi utvekslet historier og tanker. Det blir spennende å se om han bruker noe av dette i sitt fremtidige arbeid.