Ny ruspolitisk tenketank lansert i dag

Føniks Ny ruspolitisk tenketank «Føniks» hadde i dag sin lansering utenfor Stortinget i Oslo.

Stortingspolitikere Hadja Tajik (AP) og Audun Solbakken (SV) var tilstede. Føniks hadde også sin del kjente nordmenn: Tidligere forsanger i Turboneger Hans Erik Dyvik og Mia Gundersen sitter i tenketankens styre. Sistnevnte holdt et engasjerende innlegg om viktigheten av å inkludere rusmisbrukere og deres pårørende selv i arbeidet mot ødeleggende rus. Mia har selv hatt avhengighet i familien og fått føle den ødeleggende effekten avhengighet kan ha på kroppen. I tillegg ble luftet et ønske om at LAR-prosjektet kunne bli mer fleksibelt gjennom at det ikke lenger skulle være ment å være på livsstid, og at angstdempende midler ikke nødvendigvis skulle være prekludert for bruk av LAR-pasienter.

Normal ønsker denne nye aktøren velkommen og er spent på hva slags artikler og debatter som vil bli produsert i Føniks sin regi.

Føniks droppet nok en liten bombe i vår andedam med å si at spørsmålet om cannabis sin legalstatus var uviktig. Men vi ser ingen motsetning i en tenketank som ønsker å bringe frontene nærmere hverandre og også ønsker en egen rusminister.

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusmidler/ny-tenketank-vil-ha-egen-rusminister/a/23228867/