Mannen som oppdaget THC

Det mange ikke vet er at Israel var startpunktet for den moderne medisinske mariuhana-bevegelsen. Det hele begynte i 1964 på Weizmann Institute of Science i Rehovot, da dr. Raphael Mechoulam sammen med sine kolleger isolerte det aktive virkestoffet i cannabis, nemlig ∆9-tetrahydrocannabinol, bedre kjent som THC. Dette skulle bli starten på en revolusjon for måten man så på cannabis og dens bruksområder. Hans fremstilling av syntetisk THC og cannabidiol (CBD) har blitt en hjørnesten i den blomstrende medisinske cannabisindustrien. Av Nico Escondido (High Times). Oversatt av: Rasmus

Dr. Raphael Mechoulam

?  La oss begynne ved begynnelsen. Fortell oss litt om hvordan verden forholdt seg til can­nabis da du startet arbeidet med studie av planten.

– Det var i Sør-Afrika det var mest utbredt. Ingen i USA røykte med unntak av noen få afro-ameri­kanske jazzmusikere. Det virket som de fikk en ekstra positiv effekt av røykingen når man lyttet til og laget musikk, men ellers var det ett ukjent fenomen.

? Fortell oss litt om hvordan du havnet i det grønne hjørnet av vitenskapen.

– Min kollega dr. Yeheil og jeg startet arbeidet da jeg var 32 år gammel. Da søkte jeg om støtte i USA ved det nasjonale helseinstituttet (NIH), men der fikk vi et blankt nei. «Dette var det ingen interesse for» fikk vi til svar. Når vi til slutt klarte å isolere THC for første gang gjorde de en helomvending.

Og slik startet arbeidet med å forske videre for fullt. I begynnelsen var det bare vi som jobbet med det. Svært få andre viste interesse for det vi drev med. Hovedsakelig på grunn av lovene. Det pågikk forskning både i USA og Storbritannia, men der var det langt strengere. Du kunne ikke ha en professor med tre studenter som jobbet med det uten tre vakter rundt seg.

Vi hadde akkurat isolert THC, og til vår over­raskelse kom NIH på besøk for å se på arbeidet vi hadde gjort. Vi hadde isolert 10 gram ren THC fra hasj, som de tok med seg tilbake. Det meste av den innledene forskningen i USA ble gjort med vår THC.

? Din hovedinteresse ligger i sammenhengen mellom kjemi og biologi; hva var det som gjorde at du valgte å studere cannabis? Hadde du noen idé om at cannabis ville kunne brukes medisinsk?

– Nei, faktisk ikke! Hvis du ser på andre ulovlige rusmidler på verdensbasis, så kommer morfin fra opium eller valmuefamilien, kokain fra kokablader – og disse ble oppdaget for 150 år siden. Morfin ble isolert tidlig på 1900-tallet, kokain på 50-tallet. THC derimot, var enda ikke kjent som den aktive komponenten i cannabis.

Dette virket rart, men jeg vet hvorfor isolerings­prossesen var ukjent så lenge; teknikkene var på daværende tidspunkt veldig kompliserte. For eksempel så er morfin og kokain såkalte alkaloider – en gruppe naturlig forekommende stoffer som inneholder nitrogen. Alkaloidene kan relativt enkelt ekstraheres fra kildematerialet ved behandling med syrer. THC derimot inneholder ikke nitrogen, og består av en rekke kjemiske sammensetninger. De hadde rett og slett ikke teknikkene til å isolere dem tidligere. Flere prøvde, blant annet Lord Alexander Todd som senere motokk Nobels Pris for noe annet. Men ingen klarte å isolere den rene substansen.

Jeg valgte å forske på cannabis fordi planten var så utbredt, men forskningen var så mangelfull!

? Jeg prøver bare å forstå hvorfor dere valgte akkurat denne planten i stedet for f.eks. Boswellia eller andre planter?

– Vel, mitt interessefelt er naturlig forekomende produkter med biologisk aktivitet. Det var nok mange muligher, men dette ga til slutt mest mening. Det er så mange aktive substanser i cannabis.

? Men visste dere om cannabinoid-reseptorene som finnes i menneskekroppen da dere startet arbeidet?

– Nei faktisk ikke. Det kom mye senere. På den tiden trodde man ikke at kroppen hadde noen reseptorer. Begrunnelsen for det var god, men allikevel helt feil. Vitenskapen gjør ofte feil­an­tag­elser. Dette var en av de. Etter 20 år med mye forsk­ning fant vi endelig den første reseptoren i krop­pen. Det var dr. Howlett som gjorde opp­dagelsen.

Det som er spesielt med reseptorer i kroppen er at de fungerer helt ander­ledes enn man skulle tro. De er ikke i kroppen fordi det finnes en plante der ute som har et aktiverende virkestoff. De virker fordi kroppen selv syntetiserer kjemikalier som aktiverer reseptorene. Så nå startet vi selvfølgelig jakten på dette kjemikaliet i hjernen. Litt senere fant vi det.

THC molecule

? Anandamide?

– Helt riktig. Også kjent som AEA.

? Det har i senere tid blitt oppdaget mange flere cannabinoider: CBD, CBN, CBG, osv. Binder de seg også til reseptorene?

– Nei. Kun THC. Det er det eneste som er psyko­aktivt. Det binner seg til CB1 reseptoren og skaper (rus)effekten. Det finnes over 60 cannabinoider, men det er kun THC som har noen nevneverdig effekt.

? Det er en økende interesse innen for lege­industrien for de medisinske effektene cannabis har. De leter hovedsakelig etter typer («strains») med høyt THC- og CBD-innhold. Kan du fortelle litt om hvorfor det er slik?

– Dette var noe jeg prøvde å sette fokus på. Det er allment kjent at det ulovlige markedet for cannabis i USA er enormt. Denne industrien er på en konstant jakt etter typer med høyt THC-innhold og ikke noe annet. Det er det man hovedsaklig blir beruset av. Ingen er interessert i pot med et høyt CBD-innhold. De fleste har ikke engang hørt om det. Det er ikke så rart i og med at det ikke har noen rus-effekt, men fra et medisinsk perspektiv er CBD svært viktig. Det har blant annet antiinflam­matorisk effekter (betennelsesdempende). CBD har mange andre svært interessante effekter. Et eksempel er at CBD blokkerer noen av de uønskede effektene av THC (les: noia!). Mange har sikkert opplevd nedsatt korttidshukommelse under påvirkning. CBD hjelper til med å redusere denne effekten.

Jeg var hovedsakelig interessert i cannabidiol, men hvis du ser på det som dyrkes for rusens skyld i USA i dag, vil du finne at de forskjellige typene har et svært lavt CBD-innhold.

Det var et møte i USA ganske nylig, angående medisinsk cannabis som jeg deltok på. Jeg holdt åpningstalen og fortalte dem hvor viktig det var at CBD var tilstede i medisinsk cannabis. De lyttet og så vidt jeg vet har de startet arbeidet med å finne planter med et høyere CBD-innhold.

CBD molecule

? Jeg har møtt mange fra forskjellige steder i verden som er på jakt etter CBD-rike «strains». Interessen for dette har virkelig tatt av, men i forhold til THC-innhold er både CBD og CBN svært lave. Mindre enn 1%. Det har derimot blitt funnet to nye typer med nesten 8% CBD.

– Er du seriøs? Leter de etter det? CBD-rike planter finnes over alt i Libanon. De har dyrket cannabis i minst 350 år. Libanesisk hasj har ca 5% THC og 5% CBD, så hvis det er CBD de er på jakt etter er Libanon stedet. Vi isolerer CBD fra deres hasj. Vi syntetisere det ikke. Vi har gjort det i åresvis. Vi tar bare en tur bort på politi stasjonen og henter et par kilo med hasj – ikke marihuana. Deretter isolerer vi det og får et fint krystallprodukt. Ren THC er olje, ren CBD er krystaller. Deretter gjør vi masse forskjellig med det. Forresten, India har også mange bra typer med høyt CBD innhold.

? Hvor er det CBD binder seg i hjernen hvis det ikke er CB1 og CB2 resptorene?

– For det første binder det seg ikke. Det gjør mye rart, men binder seg til resptorene gjør det ikke. Selve prosessen er komplisert. En ting det gjør er å forhindre et stoff i hjernen som heter adenosin, å gå dit det skal. Det har også en effekt på hormonet serotonin. Vi har funnet svært interessante resultater på mus med en sykdom som heter hepatisk encefalopati; bedre kjent som leverkoma. Det er en forferdelig sykdom. Hvis du er full – da mener jeg virkelig full! – da vet du hvordan leverkoma er. Alkoholikere med ødelagt lever, er et bedre eksempel. De opplever akkurat de samme symptomene.

Det vi gjorde var å skape denne sykdommen i mus på laboratoriet og observere endringene i hjernen. De kunne blant annet nesten ikke bevege seg etter at effekten av sykdommen hadde tatt effekt. Deretter ga vi dem store doser CBD og til vår overraskelse hjalp det enormt. Det var gjennom serotonin-reseptorene. Serotonin har 15-16 forskjellige reseptorer, hvor vi brukte reseptor 1A. En annen ting som overasket oss var at CBD ga ingen bivirkninger. CBD er faktisk ikke giftig. Det er et av de minst giftige stoffene i cannabis. Jeg forstår meg virkelig ikke på det.

NIH har også gjort undersøkelser av CBD og de kom fram til samme resultat og de som jobber der er svært dyktige. Mest sannsynlig de beste i verden.

? Hva vil du da si er grunnen til at det er så vanskelig å få på plass en føderal regulering av medisinsk cannabis? Nå er det opp til den enkelte stat. De føderale myndigheter er fast bestemt på å ikke tillate medisinsk bruk av cannabis. På tross av dette, som du sier, gjør de enormt mye forskning på nettopp dette. Hva skjer?

– Jeg vet ikke sikkert. Kanskje fordi så mange stater alt har regulert medisinsk marihuana? Presidenten uttrykte faktisk at han vil tillate det. Så hvorfor gjorde han ikke det? Sannsynligvis fordi han ikke har muligheten. Den nye lovgivningen må gjennom mange avstemninger, mange komiteer og høringer. På grunn av dette var han ikke sikker på at han ville fått bred nok støtte.

? Var det ikke politikerne som var ansvarlige for alt dette? Var det ikke en politiker som tok avgjørelsen om å finansiere din forskning, som ledet til at du først klarte å isolere THC?

– Jo, vel, NIH hadde ingen stipender til forskning på cannabis den gangen, men «The National Institute of Mental Health» hadde det. Som jeg sa, NIH skrev til meg og sa de ikke ville bevilge meg penger, fordi det jeg drev meg ikke var interessant eller relevant. Så, plutselig, får jeg en telefon fra sjefen på farmasøytisk institutt på NIH og nå er de interessert. Jeg spurte hvorfor de uten videre hadde funnet interesse for forskningen min. Det viste seg da at en senator hadde ringt NIH, hans sønn hadde begynt å røyke cannabis, og nå ville han vite om det kom til å gjøre han sinnsyk.

Og det var alt som skulle til for at myndighete instruerte NIH om å endre standpunkt. NIH ville ikke si senatorene imot fordi de trengte deres støtte. De tok kontakt med meg for å høre hva jeg jobbet med. Da hadde vi akkurat isolert THC, og slik startet det.

? Husker du navnet på senatoren? Vi vil gjerne sende ham blomster.

– Nei, men jeg ville ikke sagt det til deg uansett. Dessuten er han nok sannsynligvis død nå.