Ansvarlig cannabisbruk

Foto: Darrin Harris Frisby/Drug Policy Alliance

Når marihuana brukes forsvarlig utgjør ikke straffeforfølgelse av slike forhold noen fordel for allmennheten, og forårsaker bare stor urett.

Det øker bare arbeidsoppgavene i kontrollapparatet, og til kampen mot cannabis brukes masse ressurser som kan brukes til fornuftigere ting. Man trenger enda mer politi og flere fengselsplasser i en slik kamp. Kriminalisering av cannabisbrukere vil også føre til at mange brukere vil komme i kontakt med kriminelle miljøer. På bakgrunn av allmenn sikkerhet og helse, økonomi og rettferdighet, bør personlig cannabisbruk tillates. Totalforbud mot cannabis er umulig å håndheve. Det er i praksis mange som bruker cannabis, men fordi det er totalforbud i Norge, blir det ikke verken tid, rom og slett ikke statlig initiativ og penger til råd om hvordan stoffet eventuelt skulle brukes og også når det ikke burde brukes. Det er viktig å formidle konsekvenser og skadevirkninger. På bakgrunn av dette har styret i NORMAL forsøkt å definere «ansvarlig cannabisbruk».

Bare for voksne

Bruk av cannabis er bare for voksne. Det er uansvarlig å skaffe cannabis til barn. Som barn og unge regnes alle personer som er under 18 år. Det er uansvarlig å røyke cannabis i nærvær av barn og unge, eller være påvirket i deres nærvær. Barn og unge skal ikke bruke rusmidler. Det er så mye annet som må få plass i livet, kjærlighetsrusen, arbeidsgleden, naturopplevelser, musikk, litteratur osv. En kropp under utvikling er mye mer sårbar for all slags påvirkning enn hos et voksent individ. Man burde derfor avstå fra cannabisbruk til både kropp og sinn er fullt utviklet.

Det er viktig at man gjør unge mennesker klar over dette, men at man viser en sunn og balansert holdning til rusmidler som for eksempel cannabis, og er åpen i forhold til spørsmål de måtte ha i den forbindelse. Det har ingen hensikt å svartmale bildet av rusmidler for barn og ungdom og si «fy, fy», men som sagt er det viktig å opplyse om skadevirkninger og konsekvenser.

Ved ansvar for seg selv og andre

Det er generelt en fin regel å ha at man ikke bruker cannabis når man skal arbeide. Det er likevel noen ganger det er viktigere enn andre å avstå fra bruk. En ansvarlig cannabisbruker skal ikke være påvirket når en har ansvar for andre, eller i situasjoner der det er viktig å ta ansvar for sitt eget liv. Hvis man for eksempel har et yrke hvor du har ansvar for andre mennesker, enten om man er lege, miljøarbeider eller bussjåfør osv. eller du er omsorgsperson og har barn eller har andre som trenger en, vil det være uforsvarlig å være påvirket. Det samme gjelder i forhold til eget liv, hvis man skal foreta noe viktig hvor det å være påvirket av cannabis vil være hemmende for prestasjonen eller direkte farlig for liv og helse.

Tilstand og miljø

Det er generelt en fin regel å ha at man ikke bruker cannabis når man skal arbeide. Det er likevel noen ganger det er viktigere enn andre å avstå fra bruk. En ansvarlig cannabisbruker skal ikke være påvirket når en har ansvar for andre, eller i situasjoner der det er viktig å ta ansvar for sitt eget liv. Hvis man for eksempel har et yrke hvor du har ansvar for andre mennesker, enten om man er lege, miljøarbeider eller bussjåfør osv. eller du er omsorgsperson og har barn eller har andre som trenger en, vil det være uforsvarlig å være påvirket. Det samme gjelder i forhold til eget liv, hvis man skal foreta noe viktig hvor det å være påvirket av cannabis vil være hemmende for prestasjonen eller direkte farlig for liv og helse.

I situasjoner der man skal kose seg, ta det med ro og der man har anledning til å koble av litt fra hverdagen, er det at bruk av cannabis kan være forsvarlig. Cannabis gir rus, og rus skal en være forsiktig med. Man bør ikke røyke cannabis om morgenen. Det er ikke større grunn til å røyke cannabis om morgenen enn å drikke sprit om morgenen.

Avstå fra misbruk

Det er viktig å ikke bruke cannabis for ofte, det går ikke bra å leve i den stadige rus. Bruk av cannabis i den grad at det svekker ens helsetilstand eller personlig utvikling eller prestasjoner er misbruk, som bør motarbeides av ansvarlige cannabisbrukere. Det er neppe sunt å røyke, og det gjelder også stoffer fra hampeplanten. Hvis man ikke allerede er avhengig av nikotin bør man slett ikke røyke cannabis i blanding med tobakk. Misbruk betyr skade. Noen former for cannabisbruk er skadelig, men de fleste er ikke det. De former for bruk som er skadelig bør frarådes.

Hvis man føler at dette er noe man ikke kan være foruten eller at cannabis begynner å ta en for stor del av ens liv, bør man slutte eller ta meget lange pauser. Mange vil ha gleder av denne typen rus, men noen vil jevnlig møte sorger. De bør slutte med det. Hvis de ikke klarer det på egen hånd bør de få hjelp til det.

Istedenfor å fokusere på misbruk har de som håndhever loven heller fokusert på all bruk av ulovlige rusmidler, uavhengig om det er snakk om misbruk. Hvis marihuana-misbruk skal være fokus, er det viktig å utvikle klare standarder for å gjenkjenne det.

Respekter andres rettigheter

En ansvarlig cannabisbruker bryter ikke andres grenser eller rettigheter, oppfører seg ordentlig, har alminnelig høflighet som alle andre og respekterer at andre velger å ikke bruke cannabis. Man bør heller ikke røyke cannabis sammen med andre som plages av røyk, eller prinsipielt er imot. Ingen kan bryte andres grenser, og ingen bruk av cannabis kan unnskylde en slik overtredelse.

En fordel med cannabisplanten er at folk blir nokså fredsommelig av den. Uavhengig av lovligheten av cannabis, vil ansvarlige brukere overholde de lover og regler som gjelder for røyking av tobakk.  Røyking av cannabis har ingenting på offentlige steder å gjøre, men bør nytes på private steder.

Målet er å bevisstgjøre og hjelpe til at brukere får et sunnere og mer ansvarlig forhold til cannabis, og at andre kan få et mer nyansert og kanskje positivt bilde i forhold til hamp generelt og til cannabis som rusmiddel. Dette når man ser at målsetningen er at cannabis brukes forsvarlig og under regulerte forhold, noe som er NORMALs hensikt å få frem.